Nieuws #CBS

ABN AMRO:

19.09.2022 | Nieuws

De energierekening van huishoudens stijgt, maar in een veel langzamer tempo dan de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende inflatie. Dat concludeert ABN AMRO op basis van een analyse van hun transactiedata.

9 procent minder broeikasgassen in tweede kwartaal 2022

14.09.2022 | Nieuws

In het tweede kwartaal van 2022 was de uitstoot van broeikasgassen 9 procent lager ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2021. Vooral door minder aardgasverbruik in de industrie, landbouw en de gebouwde omgeving.

Flevoland blijft de provincie met de meest groene stroom

09.09.2022 | Nieuws

In Flevoland kan per inwoner 4,35 kilowatt aan groene stroom worden opgewekt, de hoogste opwekcapaciteit voor een provincie, zo berekende energiebedrijf Zonneplan op basis van CBS-cijfers.

Meer elektriciteit opgewekt uit kolen en hernieuwbare bronnen, minder uit gas

06.09.2022 | Nieuws

De elektriciteitsproductie uit steenkool steeg in het tweede kwartaal van 2022 met 40 procent in vergelijking met een jaar ervoor. De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen steeg met 25 procent.

Sinds 2007 niet meer zoveel bedrijfsopheffingen geweest

11.08.2022 | Nieuws

In het eerste halfjaar van 2022 zijn 76.000 bedrijven opgeheven, dat meldt het CBS. Sinds 2007 was dit aantal niet eerder zo hoog. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om bijna 52.

Meer zonne-energieverbruik in 2021, toch lager aandeel hernieuwbare energie

29.06.2022 | Nieuws

In 2021 lag het aandeel hernieuwbare energie op 12 procent van het totale energieverbruik in Nederland, tegenover 14 procent in 2020. Ten opzichte van 2020 is er minder biomassa meegeteld voor het aandeel hernieuwbare energie en is er geen hernieuwbare energie uit het buitenland ingekocht.

Aandeel duurzame energie in energiemix gestegen

07.03.2022 | Nieuws

In 2021 is er iets minder elektriciteit geproduceerd dan het jaar ervoor, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De productie middels hernieuwbare bronnen nam flink toe, terwijl het aandeel van fossiele brandstoffen juist flink daalde.

Met name energie duurder door inflatie van 7,6 procent

03.02.2022 | Nieuws

In januari was het leven 7,6 procent duurder dan een jaar eerder. Dit is gebaseerd op een voorlopige schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met behulp van de Europese berekeningsbenadering.

Bedrijven investeren steeds meer in het milieu

21.10.2021 | Nieuws

Nederlandse bedrijven hebben in 2020 2,1 miljard euro geïnvesteerd in milieuvoorzieningen, 931 miljoen euro meer dan in 2019, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

CBS gebruikt vervalser om panelen te herkennen

14.06.2021 | Nieuws

Het CBS vertelt hoe zij door een zogenoemde meestervervalser zijn geholpen bij het herkennen van zonnepanelen op luchtfoto’s. Met deze hulp uit een onverwachtse hoek kan beter in kaart worden gebracht hoeveel zonnestroom er in Nederland wordt opgewekt.

Onenigheid over elektriciteitstarieven

04.06.2021 | Nieuws

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een voorstel gedaan hoe de tarieven van netbeheerders van 2022 tot 2026 worden vastgesteld, maar netbeheerders kunnen zich hier niet in vinden.

Capaciteit zonnestroom zorgt opnieuw voor record

01.06.2021 | Nieuws

De opgestelde capaciteit van zonnepanelen is opnieuw met een recordhoeveelheid gegroeid naar iets meer dan 10.000 MW in 2020, dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Productie groene stroom met 40 procent gestegen

24.02.2021 | Nieuws

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 40 procent gestegen, zo meldt het CBS. Van het Nederlandse elektriciteitsverbruik kwam vorig jaar iets meer dan een kwart uit hernieuwbare bronnen van eigen bodem, vergeleken met 18 procent een jaar eerder.

Investeringen zonne-energie meest toegenomen

02.11.2020 | Nieuws

De investeringen in hernieuwbare energie zijn gestegen van 1,7 miljard euro in 2008 naar 4 miljard euro in 2018. Vooral de investeringen in zonne-energie zijn toegenomen.

Aandeel hernieuwbare energie in 2019 gestegen naar 8,7%

01.10.2020 | Nieuws

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vandaag het jaarrapport Hernieuwbare Energie Nederland 2019 gepresenteerd. De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gestegen van 7,4 procent in 2018 naar 8,7 procent in 2019.

Spectaculaire groei van hernieuwbare energie

09.09.2020 | Nieuws

De hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare elektriciteit is de hoeveelheid elektriciteit uit kolen officieel ver ontstegen. Kolen leverden de eerste helft van 2019 nog 11 miljard kWh op tegenover 10,6 miljard kWh hernieuwbare energie.

Opbrengst gekleurde zonnepanelen onderschat

09.06.2020 | Artikel

Gekleurde zonnepanelen hebben in vergelijking met conventionele zonnepanelen een lagere opbrengst, maar die is hoger dan verwacht. Dat blijkt uit onderzoek van TNO.

"BIPV neemt een hoge vlucht"

14.04.2020 | Interview

Het integreren van zonnecellen in daken en gevels maakt gebouwen een stuk mooier, maar dit gebeurt nog mondjesmaat. Toch denkt Wouter van Strien dat dit een groeimarkt is.

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu