Nieuws

Netbeheer Nederland: ’55 procent CO2-reductie niet haalbaar zonder extra ingegrepen’

13.06.2022 | Nieuws

De netbeheerders hebben op verzoek van Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, een Quickscan Coalitieakkoord Energiesysteem gemaakt. Op basis hiervan is het volgens de netbeheerders dringend noodzakelijk dat de overheid krachtig ingrijpt in het energiesysteem om de aangescherpte klimaatdoelen uit het Coalitieakkoord te halen.

‘Zonneparken zijn noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen’

21.03.2022 | Interview

Vrijwel alle Nederlanders kunnen hernieuwbare energie wel waarderen. Over de plaats en manier van opwekken bestaat een stuk minder consensus. Zo is niet iedereen overtuigd van de esthetiek van een zonnepark.

Van loze beloften naar echte uitvoering?

13.01.2022 | Column

In Groningen zakt de moed deze dagen echt in de schoenen. De gaswinning zou echt stoppen en dreigt nu toch weer opgepakt te worden. Zo hadden we ook doelen voor duurzame energie die we niet haalden als Nederland, dus toen kochten we wat duurzame energie op papier van Denemarken.

Zonnestroom van hernieuwbaar naar duurzaam

16.12.2021 | Column

Zonne-energie is van nature hernieuwbaar. Dat is een belangrijk gegeven voor een duurzame energiebron, maar helaas niet voldoende. Voor duurzaamheid in de brede zin van het woord, dat wil zeggen: houdbaar voor de aarde en de mens, is meer nodig.

Akkoord over klimaatfonds van tientallen miljarden

24.11.2021 | Nieuws

De formerende partijen zouden tientallen miljarden willen steken in een klimaatfonds en een investeringsfonds voor de aanpak van de stikstofcrisis. Ook wordt er ingestoken op een sterkere reductie van broeikasgassen.

Klimaat- en Energieverkenning 2021: ‘Minder PV door congestie’

28.10.2021 | Nieuws

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2021 gepubliceerd. Het doel met betrekking tot de vermindering van uitstoot is nog ver van ons verwijderd, mede door netwerkcongestie.

Ambitieus of onrealistisch? Tweede Kamer wil advies over uitvoering RES’en

19.10.2021 | Actueel

Onlangs vond er weer een tweeminutendebat Klimaat en energie plaats, waarin verschillende moties werden ingediend met betrekking tot duurzame energie. Eén motie, die op 5 oktober werd aangenomen, raakt met name aan de huidige energieproblematiek: de motie van de Tweede Kamerleden Tom van der Lee (GroenLinks), Joris Thijssen (PvdA) en Raoul Boucke (D66) over onafhankelijk advies over duurzame energie op land na 2025.

Overheid kan met inkoopbeleid circulaire zonnepanelen aanjagen

23.09.2021 | Column

Het demissionaire kabinet hamert op het belang van een circulaire economie - 100 procent hergebruik van alle producten - in de strijd tegen klimaatverandering en grondstoffenschaarste.

Prinsjesdag: miljarden extra voor SDE++-pot

21.09.2021 | Nieuws

Op deze derde dinsdag van de maand zijn traditiegetrouw de plannen die het kabinet voor ons land heeft onthuld. Zoals eerder al uitlekte, er komt een miljardenimpuls voor het klimaat.

Klimaatdoelen lopen achterstand op door demissionair kabinet

20.09.2021 | Nieuws

Afgelopen weekend was de heisessie geen doorslaand succes. Op deze manier wordt de situatie rond de lange formatie penibel als het gaat om de uitvoerbaarheid van het klimaat- en energiebeleid.

VVD en D66: ‘Meer aandacht voor zon op dak en technisch personeel’

06.09.2021 | Nieuws

Afgelopen donderdag brachten VVD en D66 alsnog hun Document op hoofdlijnen naar buiten, waarmee de voorbije weken tevergeefs was geprobeerd het formatieproces vlot te trekken.

Vulkaan haalt PV niet in in Japan

02.09.2021 | Nieuws

Japan wil de vulkanen in nationale parken gebruiken voor aardwarmte. Hoewel de natuurverschijnselen een pittige bron zijn voor warmte, zouden ze slechts 1 procent van de energie die het land nodig heeft kunnen faciliteren.

Ook Nederland Fit for 55%

29.07.2021 | Column

Zoals de rechter de Nederlandse staat en de bedrijven op de rails zet om meer te verduurzamen, zo zet de Europese Commissie nu de toon voor een op de toekomst gericht klimaatbeleid.

IEA wil haast maken met de energietransitie

18.05.2021 | Nieuws

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) stelt in een nieuw rapport dat er wereldwijd radicale keuzes gemaakt moeten worden om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Roep om aanscherpen klimaatdoelen wordt luider

18.05.2021 | Analyse

De hoogste rechtelijke macht in Duitsland besloot onlangs dat het land zijn klimaatdoelstellingen scherper moet stellen. Nog geen week later had de Duitse regering dit gerealiseerd.

DNB: ‘Den Haag het klimaatbeleid moet ambitieuzer!’

12.05.2021 | Nieuws

Er is een ongevraagd advies van De Nederlandsche Bank (DNB) richting Den Haag naar aanleiding van een onderzoek dat vandaag verschijnt, meldt de NRC. DNB: “Nederland loopt achter bij de gestelde klimaatdoelen.

Duitsland scherpt klimaatdoelen fors aan

06.05.2021 | Nieuws

De Duitse regering wil in 2030 de uitstoot van klimaatgassen met 65% hebben teruggedrongen, fors meer dan de eerdere doelstelling van 55%. De aankondiging komt nadat de hoogste Duitse rechtbank vorige week uitsprak dat de bondsregering beter moest uitleggen hoe het de klimaatdoelstellingen gaat halen.

"Hernieuwbare energie moet 8x sneller groeien voor doelstellingen Parijs"

18.03.2021 | Nieuws

Volgens het Internationale Agentschap voor Hernieuwbare Energie (Irena) is gedurende de komende drie decennia een investering van 131 biljoen dollar voor hernieuwbare energie nodig .

Green Energy Day: alle duurzame energie is vandaag op!

16.02.2021 | Nieuws

Green Energy Day is de dag waarop alle duurzame energie die in Nederland in dat jaar wordt geproduceerd ‘op’ is. En in 2021 is dat vandaag. “Als we Green Energy Day elk jaar tien dagen opschuiven, komen we in 2050 uit op 31 december,” zegt initiatiefnemer Olof van der Gaag, directeur NVDE in een persbericht.

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu