Nieuws

PV op verharde dijken met name interessant in dunbevolkte gebieden

05.07.2022 | Actueel

Enige tijd geleden vond in ’t Spant Bussum de Sunday plaats. Een kennisevenement georganiseerd door Holland Solar, TKI Urban Energy, TNO, Solliance, NWO, SOLA en Solar Magazine.

Welke verscherpte eisen stelt RWS aan zonneparken rondom snelwegen?

23.06.2022 | Actueel

Onlangs vond in ’t Spant Bussum de Sunday plaats. Een kennisevenement georganiseerd door Holland Solar, TKI Urban Energy, TNO, Solliance, NWO, SOLA en Solar Magazine.

Holland Solar doet voorstel voor afbouw van salderingsregeling

21.06.2022 | Nieuws

De salderingsregeling heeft de afgelopen jaren in belangrijke mate bijgedragen aan de snelle groei van zonnestroomsystemen in Nederland. Om de gestelde Nederlandse klimaatambities te realiseren moet het aantal residentiële zonnestroomsystemen de komende jaren echter nog veel verder stijgen.

Vier jaar Rolling Solar zit er bijna op, wat is er bereikt?

21.06.2022 | Actueel

Onlangs vond in ’t Spant Bussum de Sunday plaats. Een kennisevenement georganiseerd door Holland Solar, TKI Urban Energy, TNO, Solliance, NWO, SOLA en Solar Magazine.

PV op nieuwe grote bedrijfsdaken wordt vanaf 2025 verplicht, afbouw salderingsregeling uitgesteld

20.05.2022 | Nieuws

Het kabinet wil vanaf 2025 een verplichting voor zonnepanelen op nieuwe grote bedrijfsdaken, dat meldt de NOS op basis van een brief van Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, aan de Tweede Kamer.

Alle installaties veilig? ‘Als sector hebben we wel vaker zeer ambitieuze doelstellingen gehaald’

18.05.2022 | Actueel

Op de jaarlijkse Solar Business Day presenteerde onderzoeksbureau Dutch New Energy Research zijn Nationaal Solar Trendrapport. Ook was er ruimte voor discussie dit jaar.

Waarom Holland Solar de Stäubli-connectoren liet testen op crossmating

28.04.2022 | Actueel

December vorig jaar berichtte Holland Solar dat testen op crossmating van connectoren van acht verschillende fabrikanten met MC4-connectoren van Stäubli uitwezen dat deze veilig te combineren zijn.

Holland Solar publiceert brochure om samenhang zonneparken en ecologie te bevorderen

21.04.2022 | Nieuws

Om de ecologische inpassing van zonneparken op een concrete manier beeldend te maken heeft Holland Solar de brochure Zo dragen zonneparken bij aan de ecologie van Nederland ontwikkeld.

Motie aangenomen, plafond op zon en wind verdwijnt

12.04.2022 | Nieuws

Holland Solar, NWEA en NVDE hebben verheugd gereageerd dat de Tweede Kamer de motie heeft aangenomen om het plafond van 35 terawattuur voor zonne- en windenergie los te laten.

13 miljard euro SDE++ en hoge energieprijzen, elektrificatie wordt steeds urgenter

22.03.2022 | Actueel

28 juni wordt de volgende ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) opengesteld met een budget van maar liefst 13 miljard euro.

Zonne-energiesector klaar om op te schalen om afhankelijkheid Russisch gas te verminderen

16.03.2022 | Nieuws

Wetenschappers, energie-experts en een groot aantal organisaties deden gisteren een oproep aan het kabinet om een samenwerkingsverband van burgers, bedrijven en overheid te starten om samen evenveel olie en gas te besparen als de totale Russische import, schrijft NU.

ISDE-subsidie voor (hybride) zonnewarmte systemen verhoogd

25.02.2022 | Nieuws

De subsidie voor (hybride) zonnewarmtesystemen in de ISDE is per 1 januari 2022 verhoogd van 20 naar 30 procent, dat meldt Techniek Nederland op basis van de publicatie in de Staatscourant.

Hoe groot is het technisch personeelstekort?

01.02.2022 | Analyse

Onlangs bracht Nieuwsuur een item met de boodschap dat het technisch personeelstekort de snelheid van de energietransitie in gevaar brengt. Een veelgehoorde noodkreet, ook binnen de zonne-energiesector.

SDE++ vrijwel volledig naar kortetermijnoplossingen

07.12.2021 | Actueel

De grote hoeveelheid aanvragen voor de SDE++ dreigt er voor te zorgen dat (onder andere) een groot deel van de zonne-energieprojecten naast deze subsidie te grijpen, ten faveure van het afvangen – en met name opslaan – van CO2.

Holland Solar presenteert gedragscode Zon op grote daken

01.12.2021 | Nieuws

Met de gedragscode Zon op grote daken zegt Holland Solar duidelijkheid te willen verschaffen aan dakeigenaren en andere stakeholders hoe een goed en veilig zonnestroomsysteem moet worden aangelegd.

Brancheorganisaties vinden investeringsplannen netbeheerders onvoldoende

01.12.2021 | Nieuws

In een gezamenlijk statement hebben Energie-Nederland, Energie Samen, Holland Solar, NWEA en VEMW zich uitgesproken tegen de investeringsplannen van de netbeheerders voor 2022-2031 die volgens hun onvoldoende zijn.

Brancheverenigingen: ‘KEV maakt noodzaak aanvullende maatregelen duidelijk’

29.10.2021 | Nieuws

Verschillende brancheverenigingen hebben inmiddels gereageerd op de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2021, van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De algemene tendens is dat de overheid werk moet gaan maken van een meer holistische aanpak van de energietransitie.

Samenwerking Solarwatt-BMW als voorbeeld voor Europese kwaliteitsstandaard

26.10.2021 | Interview

Als de Europese Unie écht werk wil maken van een Europese PV-productie, dan moet de koppeling tussen technologie en maakindustrie veel beter gemaakt worden.

12.10.2021 | Actueel

Op de Solar Business Day passeerden knappe koppen uit de PV-sector de revue. Uiteraard werd ook de branchevereniging, Holland Solar, goed gerepresenteerd. Wijnand van Hooff, algemeen directeur van Holland Solar, besprak de ontwikkelingen binnen de branche.

Holland Solar: ‘Extra geld voor CCS in tegenspraak afspraken Klimaatakkoord’

22.09.2021 | Nieuws

In het koffertje van Prinsjesdag zat bijna 7 miljard euro voor extra klimaatmaatregelen. Holland Solar, de belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector, ageert vandaag tegen het bedrag dat het demissionair kabinet uittrekt voor een verruiming van de hoeveelheid te subsidiëren fossiele CO2-afvang en opslag (CCS) met 2,5 megaton en extra geld voor de infrastructuur hiervoor.

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu