Nieuws

Leasen mag alleen nog elektrisch vanaf 2025

29.06.2022 | Nieuws

Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, heeft besloten dat leaserijders vanaf 2025 alleen nog een volledig elektrisch model mogen uitzoeken, dat meldt de Telegraaf.

Nederland neemt Fit for 55 over, maar beraadt zich nog op RepowerEU

06.06.2022 | Analyse

Het kabinet heeft zijn beleidsprogramma Klimaat gepresenteerd. Hierin werkt Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, verder uit hoe het kabinet in 2030 de Nederlandse CO2-uitstoot met tenminste 55 procent denkt terug te kunnen dringen.

Motie aangenomen, plafond op zon en wind verdwijnt

12.04.2022 | Nieuws

Holland Solar, NWEA en NVDE hebben verheugd gereageerd dat de Tweede Kamer de motie heeft aangenomen om het plafond van 35 terawattuur voor zonne- en windenergie los te laten.

‘Noodzaak energieopslag groter dan ooit’

08.04.2022 | Seminar

Uit een heel scala aan onderzoeken blijkt keer op keer dat energieopslag noodzakelijk is om de energietransitie in de volgende fase te brengen. In een recent webinar van Voortgangsoverleg Klimaatakkoord onder leiding van Ed Nijpels, de voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, deelden Olof van der Gaag (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie), Chris Jongsma (onderzoeksbureau CE Delft) en Koen Broess (Energy Storage NL) de conclusie dat de wet- en regelgeving hierin voorlopig nog het grootste knelpunt is.

13 miljard euro SDE++ en hoge energieprijzen, elektrificatie wordt steeds urgenter

22.03.2022 | Actueel

28 juni wordt de volgende ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) opengesteld met een budget van maar liefst 13 miljard euro.

SDE++-budget van 13 miljard euro

18.03.2022 | Nieuws

Vanaf 28 juni wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar opengesteld. Door de hoge CO2-prijs en het extra budget vanuit het vorige kabinet, is er een openstellingsbudget van 13 miljard euro beschikbaar, dat meldt de Rijksoverheid.

‘Koppel zonneparken aan snellaadstations langs snelwegen’

22.12.2021 | Analyse

Elektrische mobiliteit is een van de speerpunten in de strijd tegen CO2-uitstoot en richting klimaatneutraliteit in 2050. De Europese Commissie hoopt dit als eerste continent te kunnen realiseren en gaf in zijn Fit for 55-suggestie een uiterst ruwe schets hoe dat eruit moet zien.

Emissieloze auto van de zaak

29.11.2021 | Nieuws

Mobiliteit zonder uitstoot. Daar pleit een brede coalitie van bedrijven en branche- en milieuorganisaties voor, bericht de NVDE. Zij willen scherpe doelen in het regeerakkoord voor mobiliteit zonder uitstoot laten opnemen.

Brancheverenigingen: ‘KEV maakt noodzaak aanvullende maatregelen duidelijk’

29.10.2021 | Nieuws

Verschillende brancheverenigingen hebben inmiddels gereageerd op de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2021, van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De algemene tendens is dat de overheid werk moet gaan maken van een meer holistische aanpak van de energietransitie.

NVDE: ‘verlaging energiebelasting vermindert rentabiliteit van thuispanelen’

19.10.2021 | Nieuws

Het kabinet kondigde onlangs een aantal maatregelen aan om huishoudens en bedrijven tijdelijk te compenseren voor de hoge aardgasprijs. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) noemt het “een verstandig pakket”, maar wijst op de gevolgen voor de rentabiliteit van zonnepanelen thuis en postcoderoos-projecten.

Ambitieus of onrealistisch? Tweede Kamer wil advies over uitvoering RES’en

19.10.2021 | Actueel

Onlangs vond er weer een tweeminutendebat Klimaat en energie plaats, waarin verschillende moties werden ingediend met betrekking tot duurzame energie. Eén motie, die op 5 oktober werd aangenomen, raakt met name aan de huidige energieproblematiek: de motie van de Tweede Kamerleden Tom van der Lee (GroenLinks), Joris Thijssen (PvdA) en Raoul Boucke (D66) over onafhankelijk advies over duurzame energie op land na 2025.

“Klimaatdoelen kunnen behaald worden met smartcharging”

10.06.2021 | Actueel

Dat de elektrische auto in trek is, is een goede ontwikkeling. Maar een te snelle toename van iets zorgt altijd voor groeipijn. Barst ons land van de tankstations, laadpalen zijn nog maar in kleine getalen te vinden.

Industrie en stroomnet wachten op elkaar met investeren

16.02.2021 | Nieuws

De industrie en het Nederlandse stroomnet wachten op elkaar met investeren en dit frustreert het behalen van de klimaatdoelstellingen, meldt het NRC naar aanleiding van een rapport van onderzoeksbureau CE Delft dat is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

Green Energy Day: alle duurzame energie is vandaag op!

16.02.2021 | Nieuws

Green Energy Day is de dag waarop alle duurzame energie die in Nederland in dat jaar wordt geproduceerd ‘op’ is. En in 2021 is dat vandaag. “Als we Green Energy Day elk jaar tien dagen opschuiven, komen we in 2050 uit op 31 december,” zegt initiatiefnemer Olof van der Gaag, directeur NVDE in een persbericht.

Hoe het klimaatvirus helpt om de klimaatdoelen te halen

28.01.2021 | Column

Velen in onze sector werken hard aan oplossingen voor het klimaatprobleem. Gelukkig zien ook steeds meer beleidsmakers en politici in dat fors ingrijpen dringend nodig is.

Komt elektrificatie industrie op tijd van de grond?

07.01.2021 | Actueel

Industriële processen gaan overschakelen van fossiele brandstoffen naar schone elektriciteit. Dit is een essentiële schakel in de energietransitie en zal in 2030 al ruim 4 Mton CO2-reductie moeten opleveren.

Gunstig najaar voor verduurzaming woningen

22.12.2020 | Nieuws

Ondernemers die huizen verduurzamen, hebben zich in november goed hersteld van de coronacrisis. Zo is de omzet van twee op drie bedrijven die actief zijn in de duurzame energiesector gelijk of zelfs hoger dan begin dit jaar werd verwacht, constateert de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) in een inventarisatie.

Oproep aan provincie: houd ondernemers aan boord!

24.11.2020 | Nieuws

Not In My Back Yard; het lijkt erop dat de provincies zich teveel laten leiden door de weerstand van bewoners tegen veranderingen in hun woonomgeving. Hierdoor kiezen ze vaak voor oplossingen die goed liggen bij de bevolking en plaatsen vervolgens zonnepanelen liever op daken dan op landbouwgrond.

Zonnestroom goedkoper door samenwerking in solar sector

26.02.2020 | Artikel

De kostprijs voor zonnestroom kan verder omlaag als marktpartijen in de solar sector meer samenwerken. Dat blijkt uit een actieplan dat NVDE en Energie-Nederland hebben gepubliceerd, meldt Holland Solar.

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu