Holland Solar: 'Uitfasering aardgas met behulp van zonne-energie kan sneller'

29.11.2022 | Actueel Max Muller

Holland Solar:
©Techniek Nederland

Volgens branchevereniging Holland Solar, kan de huidige aardgascrisis sneller verholpen worden dan momenteel wordt gesteld. De belangengroep zet in een publicatie uiteen welke ingrepen volgens hen nodig zijn om versneld het gebruik van aardgas uit te sparen met zonnestroom en -warmte.

Op dit moment verbruikt Nederland jaarlijks gemiddeld zo’n 35 miljard kubieke meter gas. Hiervan wordt bijna een derde verbruikt om elektriciteit te produceren. Fossiele energie vormt daarom nu nog de grootste bron van elektriciteit. Vanwege de opwekking van 12 terawattuur zonnestroom is vorig jaar echter bijna 3 miljard kuub aardgas uitgespaard.

Stroom vergroenen
Op basis van de huidige kabinetsplannen zal in 2025 in Nederland ongeveer 19 terawattuur aan zonnestroom geproduceerd kunnen worden op jaarbasis. Volgens Holland Solar onderschat het Rijk met deze raming echter het potentieel van zonne-energie. De vereniging voorspelt dat het in hetzelfde jaar mogelijk zal zijn om maar liefst 29 terawattuur zonnestroom te produceren. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van zonnestroominstallaties op daken, waar geen vertragende vergunningsprocedure mee gemoeid is.

Uitgaande van deze 10 terawattuur extra zonnestroomproductie hoeft Nederland in 2025 maar liefst 2 miljard kubieke meter aardgas niet meer op te stoken. Dit komt neer op 12 procent van het elektriciteitsverbruik. Voorts achten de rekenaars van Holland Solar een scenario reëel waarbij in 2030 nagenoeg al het aardgasverbruik kan vervangen worden door elektriciteitsopwekking met zon en wind.

Vergeet warmte niet
Niet alleen de stroomproductie kan volgens de zonnebranche verduurzaamd worden. Ook is het volgens Holland Solar mogelijk om het gas dat op dit moment gebruikt wordt voor de verwarming van gebouwen, op te vangen met zonne-energie. De belangenvereniging ziet zonnewarmte-installaties, zoals zonneboilers of PVT-systemen, als geschikte oplossing hiervoor.

Holland Solar ziet kans om deze technologieën in te zetten om in 2025 zo’n 300 miljoen kuub uit te sparen, en in 2030 een extra besparing van 1 miljard kubieke meter ten opzichte van de huidige ramingen te realiseren. Ter vergelijking: vorig jaar was het totale aardgasverbruik voor de gebouwde omgeving 12,3 miljard kuub aardgas.

Wetten, subsidies en netten nodig
Deze extra besparingen op gasverbruik en CO2-uitstoot kunnen volgens de branche niet allemaal met de huidige wet- en regelgeving worden ingewonnen. Holland Solar doet de overheid een aantal voorstellen om de transitie naar een duurzaam energiesysteem te doen versnellen. Zo roept de vereniging het kabinet op om de beperkte capaciteit van ’s lands elektriciteitsnet geen hindernis te laten vormen bij de voltrekking van de energietransitie. Congestiemanagement en stimulatie van de inpassing van flexibiliteitstechnologieën zijn hierbij onontbeerlijk. Met laatstgenoemde doelt Holland Solar op de grootschalige toepassing van batterij-opslagsystemen en dynamische industriële warmtepompen.

Daarnaast vindt Holland Solar dat de implementatie van zonnestroomsystemen van aanzienlijk formaat financieel gestimuleerd moet blijven worden. Het denkt bijvoorbeeld aan een opvolger van de SDE++ regeling, waarbij een bandbreedtemodel investeringszekerheid kan bieden aan de sector. Ook de aangekondigde regelingen voor een dakversterkingssubsidie dienen wat betreft de zonnegroep vernsel uitgewerkt te worden door het Rijk.

Zonnewarmtesystemen worden wat dat betreft momenteel onvoldoende in acht genomen. Holland Solar acht het wenselijk dat de kosten voor de gehele zonnewarmte-installatie meegenomen moeten kunnen worden bij de aanvraag van de ISDE. Momenteel mogen aanvragers de kostenraming voor het opslagvat namelijk niet meenemen als ze mee willen dingen om de financiële stimulans.

Tot slot dient het prijsplafond voor aardgas volgens de branchevereniging van tijdelijke aard te zijn. Deze maatregel spoort consumenten en bedrijven in hun ogen onvoldoende aan om duurzame alternatieven te omarmen. Een directe inkomenssteun of financiële hulp bij verduurzaming is volgens Holland Solar een wenselijker alternatief voor het plafond op de prijs van een fossiele brandstof.

Bedrijvenregister

Agenda

Event: SVOLT ENERGY & BLUESUN SOLAR 1GWH STRAGETIC PARTNERSHIP AGREEMENT

1 oktober 2022 - 1 mei 2023
2020-10-01 00:00:00

Bluesun

Lees verder

Webinar: Introductie tot Solar Monkey

25 oktober 2022 - 30 april 2023

Solar Monkey

Lees verder

Event: Warmly Celebrate The Successful Maiden Voyage Of Bluesun Vessal

17 november 2022 - 8 juni 2023

Bluesun

Lees verder

Webinar: SolarEdge | Haal het maximale uit het SolarEdge monitoring platform

1 februari 2023
11:00

SolarEdge Technologies (Holland) B.V.

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu