Ministerie van EZ: ‘Financier verduurzaming uit Algemene Middelen’

21.01.2021 | Nieuws Simone Tresoor

Ministerie van EZ: ‘Financier verduurzaming uit Algemene Middelen’

Secretaris-generaal Lidewijde Ongering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil meer aandacht voor de verduurzamingsopgave om de economie en het verdienvermogen toekomstbestendig te maken. "We staan hierbij voor de uitdaging om de doelen op de korte en de lange termijn beter bij elkaar te brengen", valt te lezen in haar nieuwjaarsartikel.

Volgens Ongering moet de overheid betere prijsprikkels introduceren, langetermijndoelen een grotere rol te geven in overheidsinvesteringen, een doorleer- en omscholingscultuur stimuleren en klimaatbeleid niet meer via de energierekening maar vanuit de algemene middelen financieren om de economie te verduurzamen.

Financiering klimaatbeleid moet anders

Het belangrijkste subsidie-instrument waarmee de overheid verduurzaming stimuleert, de SDE-regeling, wordt gefinancierd uit de Opslag Duurzame Energie die consumenten en bedrijven via de energierekening betalen. Ongering ziet dat de politieke discussie over meer of minder middelen voor verduurzaming zich daardoor onnodig tot de keuze tussen een hogere of lagere energierekening vernauwt. Dat zet het draagvlak onder druk.

Betaal klimaatbeleid uit algemene middelen

Ongering pleit om klimaatbeleid meer uit de algemene middelen te betalen. “Het is duidelijk dat de komende decennia miljarden aan investeringen nodig zijn voor verduurzaming. Deze kunnen voor de transitieperiode naast belastingkomsten ook deels uit schulduitgifte worden gefinancierd. Daarmee wordt het makkelijker om de kosten te spreiden over verschillende groepen én generaties. Vanuit een welvaartsperspectief is het logisch om de kosten gedeeltelijk over een langere periode uit te smeren. Ook de volgende generaties plukken er immers de vruchten van als we nu een verduurzamingsslag weten te maken.“

Ministerie van economische zakenOngeringbelastingalgemene middelenFinancieringSDE

Bedrijvenregister

Agenda

Webinar: Esdec Basic Installatietraining

Logo Esdec
8 maart 2021
16:00 - 17:00
Online

Esdec

Lees verder

Webinar: Esdec Basic Installatietraining

Logo Esdec
9 maart 2021
15:00 - 16:00
Online

Esdec

Lees verder

Webinar: Esdec Calculator

Logo Esdec
9 maart 2021
10:00 - 11:00
Online

Esdec

Lees verder

Webinar: FlatFix Wave

Logo Esdec
10 maart 2021
14:00 - 15:00
Online

Esdec

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu