Stijgende energieprijzen, hoezo?

14.10.2021 | Column Roland van der Klauw

Stijgende energieprijzen, hoezo?

Het inkomensaandeel van wat een bewoner kwijt is aan zijn energierekening is al enige tijd aan het stijgen. In de sociale huursector leidt dit tot toenemende energiearmoede. Een ongewenste ontwikkeling waar iets aan gedaan moet en kán worden.

Voor consumenten is het van belang dat ze op lange termijn zekerheid hebben over hun energierekening, daarom worden er ook meestal meerjarige energiecontracten afgesloten. Deze zekerheid komt in gevaar door de sterk fluctuerende, maar vooral stijgende stroom- en gasprijzen.

Ook de politiek is hiervan doordrongen. Met de dreigende koude winter voor de deur, probeert men in allerijl oplossingen te vinden. Dit gaat helaas voorbij aan de fundamentele vraag: Hoe verzeker je iedere Nederlander, ook de sociale huurder, van een warme woning zonder een torenhoge energierekening?

Isolatie
Duurzame energie is het antwoord. Waar duurzaamheid vaak wordt gekoppeld aan ‘duur’, is het hier juist de sleutel tot succes. Door een woning te isoleren en daarna zonnepanelen en een warmtepomp te plaatsen, ontstaat een voorspelbare en blijvend lage energierekening. De afhankelijkheid van externe prijsfluctuaties, wordt vervangen door een vast maandbedrag om de investering terug te betalen.

Isoleren is reeds een taak voor de corporatiesector en middels verschillende convenanten hierover, is men goed op dreef. Het duurzaam opwekken van energie loopt nog achter. Slechts 10 procent van de sociale huurwoningen heeft zonnepanelen (stroom) en een nog veel kleiner percentage heeft zonnecollectoren of een warmtepomp (warmte). Daar is dus nog de wereld te winnen.

Een veelbelovende ontwikkeling zijn de fotovoltaïsche-thermische (PVT) systemen. Terwijl de fotovoltaïsche (PV) panelen stroom uit zonlicht maken, halen de thermische (T) panelen die zich onder het zonnepaneel bevinden, warmte uit de lucht. Deze warmte voedt de warmtepomp in de woning die het werk van de cv-ketel overneemt. De woning is daarna voor 80 procent van het gas af (bij hybride opstelling), terwijl de investering heel overzichtelijk is: kostenneutraal voor de woningcorporatie en een lagere energierekening voor de huurder.

Dus: Hoezo stijgende energieprijzen?
Met oplossingen als PVT in de hand, kan men zich voor de energietransitie naar mijn inschatting meer gaan focussen op lokaal opwekken, opslaan en samen gebruiken van duurzame energie, ook in combinatie met elektrische mobiliteit. Dure hoge temperatuur warmtenetten waarbij de bewoner opnieuw geen invloed heeft op de prijs, hebben hierin geen logische rol.

Het samen opwekken, opslaan en delen van duurzame energie is goedkoper, beschermt beter tegen prijsschommelingen, is beter voor het milieu en vergt minder maatschappelijke investeringen in dure netten. De politiek zou er goed aan doen het kader te creëren waarin dit mogelijk wordt.

Maar er is ook nu al goed nieuws: Ook corporaties met weinig investeringsruimte kunnen nu al beginnen. Omdat de investeringen in duurzame energie zichzelf terugverdienen, zijn er externe partijen (ESCO's) die dit kunnen financieren. Ook lokale warmtenetten die niet door de corporatie zelf kunnen worden geëxploiteerd, kunnen op deze manier worden gerealiseerd. Zo zorgen we er samen voor dat geen enkele bewoner in de kou komt te staan.

energieprijzenColumnwocozonRoland van der klauwisolatie

Bedrijvenregister

Agenda

Training: BASIC INSTALLATIETRAINING FLATFIX

Logo Esdec
2 november 2021
13:00 - 16:00
Esdec Innovation Center

Esdec

Lees verder

Training: Solarbus Demotraining

Logo Wattkraft
2 november 2021
Venlo

Wattkraft

Lees verder

Training: ADVANCED INSTALLATIETRAINING

Logo Esdec
3 november 2021
13:00 - 16:00
Esdec Innovation Center

Esdec

Lees verder

Event: De RES op stoom

3 november 2021
09:00 - 18:00
Rijtuigenloods

RES

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu