Event: Bijeenkomst Energiegemeenschappen

NEN en Energie Samen nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst over Energiegemeenschappen op donderdag 15 juni a.s. van 14:00 uur tot 16:30 uur.

In de energiewet is de nieuwe marktspeler ‘energiegemeenschap’ geïntroduceerd. Vooralsnog worden er in de energiewet geen extra rechten of plichten toegewezen aan een energiegemeenschap. Het is binnen de wet nu dus niet noodzakelijk om precies te weten of een partij een energiegemeenschap is of iets anders. Toch komen er steeds meer redenen om meer duidelijkheid te scheppen over het begrip energiegemeenschappen.

NEN en Energie Samen zijn op dit moment aan het inventariseren of er een richtlijn of norm moet komen om de term “energiegemeenschap” nader te definiëren en hier bepaalde kwaliteitseisen aan te hangen. Wellicht zou dit kunnen leiden tot een keurmerk in de markt. Wij hebben al een aantal gesprekken met partijen gevoerd. In de bijeenkomst op 15 juni presenteren we graag de uitkomst van deze gesprekken, en willen we kijken of we de handen ineen kunnen slaan om een norm te gaan maken. Een norm wordt geschreven door belanghebbenden op het onderwerp. Deze uitnodiging is daarom open: iedereen die belang heeft bij dit onderwerp is welkom om aan te sluiten.

 

Opkomende events