IEA: ‘Landen moeten hun plannen voor groene stroom beter vastleggen’

05.06.2024 Evelien Schreurs

IEA: ‘Landen moeten hun plannen voor groene stroom beter vastleggen’
©LangstraatZon Coöperatie

Bijna tweehonderd landen spraken met elkaar af om in 2030 de productie van hernieuwbare elektriciteit verdriedubbeld te hebben. De officiële plannen die ze hiervoor hebben ingediend zijn alleen een stuk minder ambitieus dan plannen die zij individueel hebben gemaakt. Dat concludeert de International Energieagentschap (IEA) in een nieuw rapport.

Tijdens de COP28 stelden bijna tweehonderd landen het doel om de productie van hernieuwbare elektriciteit in 2030 verdriedubbeld te hebben. Uit het onderzoek van IEA blijkt dat landen in hun nationale plannen meer concrete doelen beschrijven dan in de Nationally Determined Contributions (NDCs) die zij schrijven als onderdeel van het Parijsakkoord.

Met de huidige NDCs zou 1300 gigawatt hernieuwbare stroom worden opgewekt, zo’n 12 procent van het doel van COP28. In die plannen worden echter niet alle maatregelen beschreven die landen nemen. De IEA bekeek nationale plannen en concludeert – als landen al hun bestaande beleid, plannen en schattingen meenemen in hun NDCs – dat ze gezamenlijk 11.000 gigawatt opwekcapaciteit voor groene stroom kunnen hebben. Dit is zo’n 70 procent van wat nodig is om het doel voor 2030 te behalen.

Het rapport van de IEA stelt dus dat landen hun nationale doelen meer overeen moeten komen met de NDCs. Daarbij wordt benadrukt dat landen ook de implementatie van plannen moeten versnellen en hogere doelen moeten stellen. “Dit rapport laat zien dat dat het doel om de verdriedubbelen ambitieus maar haalbaar is. Al is dat alleen als overheden snel hun beloftes omzetten in actieplannen”, zegt Faith Birol, directeur van de IEA.