Nieuws

Power-to-heat en warmteopslag als potentiële oplossingen voor netcongestie

31.03.2023 | Actueel

Door overschotten aan hernieuwbare stroom om te zetten in warmte en op te slaan zou netcongestie verminderd kunnen worden, volgens een onderzoek van CE Delft. Tijdens momenten van piekproductie zou de stroom die zonnepanelen opwekken kunnen worden ingezet om een warmtepomp te laten draaien, waarbij die warmte vervolgens ondergronds kan worden opgeslagen om later te gebruiken.

Parkeerplaatsen krijgen zonnepanelen als het aan de Tweede Kamer ligt

30.03.2023 | Nieuws

De Tweede Kamer wil grote parkeerplaatsen met zonnepanelen overdekken. Een voorstel van D66 hierover is met grote meerderheid aangenomen, schrijft NOS. Zo kan een gebied zo groot als 5.

Elektriciteitsprijs op laagste punt sinds uitbreken oorlog in Oekraïne

30.03.2023 | Actueel

Door de milde winter en de daardoor sterk gedaalde TTF-gasprijs is ook de elektriciteitsprijs flink gedaald tot net boven de 100 euro per megawattuur, dat blijkt uit de nieuwste Marktupdate Elektriciteit van Publieke Zaken.

Fedet ‘zeer teleurgesteld’ in ontwerpbesluit Netcode elektriciteit

29.03.2023 | Nieuws

Fedet, de elektrotechnische belangenbehartiger, zegt “zeer teleurgesteld” te zijn in het wijzigingsvoorstel van de overspanningsbeveiliging van elektriciteitsproductie-eenheden in de Netcode elektriciteit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Grote zonne-energieprojecten struikelen over kostenstijgingen, wat nu?

29.03.2023 | Analyse

Grijze wolken pakken zich samen boven de tekentafel voor zonneparken en grote zon-op-dakprojecten. De kosten voor aanleg zijn enorm gestegen. Dat is niet zo erg bij een hoge stroomprijs, maar als die daalt is de businesscase niet meer rond te rekenen.

CE Delft ontwikkelt tool om private en maatschappelijke kosten zonnepanelen te vergelijken

28.03.2023 | Nieuws

Met de rekentool kun je zien wat de daadwerkelijke kosten zouden zijn als maatschappelijke baten en lasten zoals CO2-reductie, schone lucht, visuele hinder en benodigde netverzwaring, ook werden meegenomen in de prijs.

Wat betekent duurzaam tegenwoordig nog?

28.03.2023 | Column

Zoek je in Google op de zoekterm ‘duurzaam’ dan krijg je bijna 48 miljoen hits. Huizen zijn duurzaam, producten zijn duurzaam, gemeenten zijn duurzaam en energie is ook duurzaam.

Wat gaan de Europese en Nederlandse industrieplannen betekenen voor de zonne-energiesector?

28.03.2023 | Analyse

Zowel de Europese Commissie als het Nederlandse kabinet hebben recentelijk een omvangrijk groen industrieplan gepresenteerd. Hoewel de Net-Zero Industry Act, European Critical Raw Materials Act en het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie sterk van elkaar verschillen, zijn er ook belangrijke overeenkomsten.

Europees compromis bereikt voor het verbod op brandstofauto’s

27.03.2023 | Nieuws

Na weken onderhandelen gaat Duitsland zijn verzet tegen het verbod op brandstofauto’s opgeven, dat meldt NRC. Duitsland wou per se dat er een uitzondering zou komen voor auto’s die rijden op zogeheten CO2-neutrale brandstoffen, zoals brandstoffen die worden gemaakt met groene waterstof.

ACM  biedt richtlijn aan netbeheerder met de Handleiding congestierapporten

27.03.2023 | Nieuws

De Autoritieit Consument & Markt (ACM) publiceerde afgelopen vrijdag de Handleiding congestierapporten. De handleiding ondersteunt het codebesluit congestiemanagement dat sinds 2022 in werking is getreden.

Dit zijn de knelpunten op het gebied van grondstoffen voor PV

27.03.2023 | Analyse

Grondstoffen gaan een kritieke rol spelen in de uitrol van zonnestroom. En dat roept vragen op: waar worden die grondstoffen gewonnen? Is de dominantie van China op het gebied van PV onoverkomelijk? Wat voor impact heeft grondstofwinning op de mensen en natuur in de regio? In dit tweede deel van onze reeks over de grondstoffen voor PV gaat Solar365 in op de belangrijkste knelpunten in de productieketen.

De Wetenschappelijke Klimaatraad kan aan de slag, februari eerste advies verwacht

24.03.2023 | Nieuws

De Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) gaat het kabinet en het parlement de komende jaren gevraagd en ongevraagd van advies voorzien op klimaatgebied. Eerder werd Jan Willem Erisman al benoemd als voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) en nu heeft de ministerraad ingestemd met de voordracht van minister Jetten voor Klimaat en Energie voor de negen overige raadsleden.

Volop innovatieve oplossingen op Solar Solutions International

24.03.2023 | Innovatie

De vakbeurs is altijd een plek waar innovatie trots wordt tentoongesteld. De Best Innovation Award op Solar Solutions International dit jaar was dan ook uitermate competitief.

Transport gevaarlijke stoffen voor energietransitie heeft nieuw beleid nodig

23.03.2023 | Nieuws

De voor de energietransitie benodigde gevaarlijke stoffen zullen de komende jaren in volume toenemen. Denk bij voorbeeld aan waterstof en ammoniak. Uit onderzoek van Berenschot, Arcadis en TNO blijkt dat, om deze ontwikkelingen veilig te laten verlopen, de (omgevings)veiligheid nu al een plek moet te krijgen in beleid, wet- en regelgeving en risicobeperkende maatregelen.

Zoutbatterijen als veilig alternatief

23.03.2023 | Innovatie

Naarmate er meer zonne-energie wordt opgewekt, wordt de behoefte aan batterijen groter. Tijdens een goedbezocht seminar op Solar Solutions International legde Kees Compaan, senior sales engineer bij Fortona, uit waarom zoutbatterijen een beter alternatief zijn voor lithiumbatterijen.

Vrouwen in de techniek, het is even schrikken

23.03.2023 | 't Hoekje

Je verwacht het niet en het komt misschien als een verrassing: maar er zijn ook vrouwen werkzaam in de techniek! Deze opmerking mag uiteraard gelezen worden met een grote knipoog, want we gaan er van uit dat een ieder die dit platform volgt dit wel weet.

Otovo gaat abonnementen voor zonnepanelen en batterijen aanbieden in België

22.03.2023 | Nieuws

Otovo, de Europese marktleider voor zonnepanelen en batterijen, wil de Belgische markt veroveren, volgens een bericht van Bouw & Wonen. Met een abonnementsformule hoeven klanten geen grote investeringen te doen om voor zonnepanelen te kiezen.

De digitalisering van de energietransitie met EWS

22.03.2023 | Innovatie

EWS is een gespecialiseerde groothandel die de schakel vormt tussen fabrikanten van PV-componenten en installateurs. Solar365 sprak met CEO Kai Lippert over QuickPlan, de digitalisering van de energietransitie en leveringstekorten.

Nieuw VN-klimaatrapport: 1,5 graad opwarming nog mogelijk als we nu actie ondernemen

21.03.2023 | Nieuws

Een nieuw rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) waarschuwt dat de ongeremde uitstoot van broeikasgassen het steeds moeilijker maakt om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken.

Toekomstig elektriciteitssysteem moet duidelijker richting de trias energetica worden gestuurd

21.03.2023 | Analyse

“Batterijen spelen een essentiële rol in de energietransitie, zowel in het energiesysteem als in de mobiliteit”, zo schreef Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, bij de presentatie van de Nationale Actieagenda Batterijsystemen aan de Tweede Kamer.

12311»  van 92

Wekelijks op de hoogte blijven van de zonne-energiesector?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Abonneer nu