Nieuws

Ontwikkeling grootschalige projecten stagneert ondanks hoge energieprijzen

30.09.2022 | Nieuws

Uit onderzoek van Berenschot, in opdracht van Alliantie Zon – een samenwerking tussen GroenLeven, KiesZon, Solarfields, Sunrock en TPSolar, blijkt dat de beleidskaders de groei van grootschalige projecten onvoldoende faciliteren.

Natuur & Milieu:

30.09.2022 | Actueel

Was het jaren terug enkel nog gissen wat voor uitwerking de zonneparken zouden gaan hebben op de gemoedstoestand van de buren, inmiddels is zon op land dusdanig ontwikkeld dat we daadwerkelijk de feiten kunnen verzamelen.

Aandeel lokaal eigendom nam niet toe in 2021, aantal projecten wel gestegen

29.09.2022 | Nieuws

In het nationale Klimaatakkoord van 2019 is een streefdoel opgenomen van 50 procent lokaal eigendom bij nieuwe zonne- en windenergieprojecten in Nederland. In de Participatiemonitor 2021 van ASISEARCH wordt geanalyseerd in hoeverre men momenteel koerst op dit doel.

Scherpe prijsdaling transitiegrondstoffen

29.09.2022 | Nieuws

Veel basismetaalprijzen, maar ook de prijzen van veel ‘minor metals’ – zoals zeldzame aardmetalen, lithium, kobalt, vanadium, molybdeen en mangaan – maken een vrije val vanaf mei 2022, dat meldt ABN AMRO in zijn Sustainaweekly.

Solar en Sedum, hoog rendement en een koel dak

29.09.2022 | Innovatie

Niemand hoeft overtuigd te worden hoe fijn het is om een koel huis te hebben na de afgelopen warme weken. Tips hoe je huis passief te koelen zijn populair. Maar heb je wel eens aan een koel groen dak in combinatie met zonnepanelen gedacht? Bij Solar Sedum zijn ze er in gespecialiseerd.

Behouden en beschermen op korte termijn of direct kiezen voor een leefbare toekomst?

29.09.2022 | Column

Sommige ecologen zeggen: Omarm het Fonteinkruid, ze passen in het ecologisch systeem, dus pas je economie erop aan en maak van het Markermeer een moeras zoals de Everglades.

Ruime meerderheid Nederlandse huishoudens zit boven prijsplafond

28.09.2022 | Nieuws

77 procent van de Nederlandse huishoudens verbruikt meer elektriciteit dan het prijsplafond dat het kabinet heeft voorgesteld. En 65 procent van de huishoudens verbruikt meer gas dan het prijsplafond.

Het SolarEdge Home event 2022: ‘De EU-markt wordt steeds belangrijker’

28.09.2022 | Innovatie

Ter ere van de lancering van SolarEdge Home organiseerde zij op donderdag 22 september het SolarEdge Home event. Hier gaf een combinatie van interessante sprekers een inkijkje nieuwste ontwikkelingen binnen SolarEdge, de redactie van Solar365 deed verslag van het evenement.

Smart Solar Charging wint internationale prijs met V2G-technologie

27.09.2022 | Nieuws

Onlangs reikte Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, de prijs van het International Smart Grid Action Network (ISGAN Award) uit aan Stedin. Stedin won de eerste prijs met hun project Smart Solar Charging.

Kabinet mikt op moonshots met lancering strategie batterijsystemen

27.09.2022 | Nieuws

Eind september zag de Nederlandse overheid de kans schoon om haar Nationale Actieagenda Batterijsystemen wereldkundig te maken. Hiermee spreken ze de ambitie uit om ’s lands bedrijfsleven en kennisinstellingen zich sterker te oriënteren en positioneren ten aanzien van batterijsystemen en Europese waardeketens.

Wat doet de Koning aan duurzaamheid?

27.09.2022 | 't Hoekje

De Staat wees de koning drie paleizen toe voor de uitvoering van zijn taken. Paleis Noordeinde, Paleis Huis Ten Bosch, Paleis Amsterdam. Net als zijn onderdanen dient de koning ook verantwoording te nemen voor de planeet, maar wat doet de Koning nu precies om deze paleizen te verduurzamen? Allereerst worden er op Paleis Noordeinde 191 zonnepanelen geplaatst.

MUSE GRIDS wint European Sustainable Energy award, Nederlands ENVISION-project verliest finale

27.09.2022 | Actueel

Het ENVISION-project, gecoördineerd door TNO, was één van de genomineerde projecten voor de prestigieuze European Sustainable Energy award van de Europese Commissie.

Nieuwe Nederlandse zonnecel doorbreekt efficiëntie-barrière van 30 procent

26.09.2022 | Nieuws

Onderzoekers van TNO, TU Eindhoven, Imec en TU Delft zijn erin geslaagd om een zonnecel te fabriceren die een record vestigt ten aanzien van de conversie-efficiëntie, zo meldt TNO.

Waarschuwing na waarschuwing was er, toch kwam het prijsplafond veel te laat

26.09.2022 | Analyse

Eén van de meest controversiële maatregelen is het prijsplafond voor energie, want hoe kan een plan dat “half af” is, zoals SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen het noemde, worden beoordeeld? Door te reconstrueren vanaf begin juni.

FME en de vakbonden bereiken akkoord over cao Metalektro

23.09.2022 | Nieuws

FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, en de vakbonden hebben donderdag 22 september een akkoord over de cao Metalektro bereikt. De cao heeft een looptijd van achttien maanden en gaat in op 1 december 2022, dan worden de salarissen structureel verhoogd met 5,5 procent en vanaf 1 januari 2024 nog eens 3,5 procent.

Zonnewarmtenet zoekt en vindt deelnemers en partners

23.09.2022 | Actueel

De Haarlemse buurt Ramplaankwartier gaat voor verduurzaming. In de wijk wordt een zonnewarmtenet aangelegd dat gebruikmaakt van PVT-panelen. In de loop van dit jaar gaat de projectgroep op zoek naar de beste marktpartijen voor verschillende zaken rond het project, zoals de levering van de warmtepompen en installatie van de apparatuur.

Global Hydrogen Review 2022: ‘Zes keer zoveel elektrolysers tegen 2025’

22.09.2022 | Nieuws

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft zijn jaarlijkse Global Hydrogen Review uitgebracht. Hoewel de interesse in waterstof, mede door de energiecrisis, blijft toenemen hoopt het IEA op meer investeringen in zowel het aanbod als de vraag.

Bedrijven in de rij voor batterij

22.09.2022 | Nieuws

Opvallend veel bedrijven dienen een aanvraag in voor een netaansluiting voor batterijopslag, dat meldt NU.nl. Ondernemers hopen middels batterijprojecten te kunnen profiteren van schommelingen op de energiemarkt, maar ook om de files voor aansluiting op het stroomnet te kunnen overslaan.

22.09.2022 | Nieuws

Om beter inzicht te krijgen in het werkelijke rendement van zonnepanelen werkte promovendus Bin Meng van onderzoeksgroep Building Performance van de faculteit Built Environment aan de Technische Universiteit Eindhoven aan een onderzoek naar de opbrengst van dezelfde panelen in dezelfde woonwijk op verschillende daken.

‘We moeten fundamenteel anders omgaan met energie, PV-installaties kunnen daarbij helpen’

22.09.2022 | Interview

In het Electrical Sustainable Power Laboratory en The Green Village werkt de TU Delft toe naar een energiesysteem dat 24 uur, zeven dagen in de week autonoom kan functioneren.

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu