38 procent van het elektriciteitsverbruik hernieuwbaar opgewekt in 2021

30.03.2022 Simone Tresoor

38 procent van het elektriciteitsverbruik hernieuwbaar opgewekt in 2021

Alle vormen van schone, niet-fossiele elektriciteit waren in 2021 goed voor totaal 38 procent van de wereldproductie. Wind- en zonne-energie waren samen goed voor een record van een tiende deel van het wereldwijde elektriciteitsverbruik, dat staat in een nieuwe analyse van energiedenktank Ember.

Volgens het rapport waarin werd gekeken naar elektriciteitsopwekkingsgegevens voor 75 landen, die goed zijn voor 93 procent van de wereldwijde vraag naar elektriciteit, waren alle vormen van niet-fossiele schone energie, waaronder wind, zonne-energie, waterkracht, kernenergie en biobrandstoffen, goed voor in totaal 38 procent van de elektriciteit die de wereld opwekte in 2021, schrijft Fast Company. Dat aandeel was hoger dan steenkool, dat 36 procent van de elektriciteit in de wereld opwekte.

Aandeel wind en zon sinds 2015 meer dan verdubbeld
In 2015, toen het Akkoord van Parijs werd ondertekend, produceerden wind- en zonne-energie slechts 4,6 procent van de wereldwijde elektriciteit. Dat aandeel is inmiddels meer dan verdubbeld, tot 10,3 procent. Tussen 2009 en 2019 daalde de prijs van zonne-elektriciteit met 89 procent en de prijs van wind op land met 70 procent.

"In het afgelopen decennium hebben we een gemiddelde groei van 20 procent per jaar gezien in de totale opwekking van wind- en zonne-energie, wat behoorlijk indrukwekkend is", zegt Dave Jones, wereldwijde elektriciteitsanalist voor Ember. "Maar om onszelf op dat pad voor 1,5 graden Celsius te houden, moeten we diezelfde 20 procent ook dit decennium zien."

Vietnam, Australië en Nederland scheppen een precedent
Er zijn nu vijftig landen die de grens van 10 procent wind- en zonne-energie hebben overschreden, en zeven landen bereikten die mijlpaal in 2021: China, Japan, Mongolië, Vietnam, Argentinië, Hongarije en El Salvador. Met name drie landen hebben een bijzonder snelle overgang laten zien: Vietnam, Australië en Nederland. Deze landen scheppen een precedent, stelt Jones, om andere beleidsmakers te laten zien dat er manieren zijn om dit te doen.

Fossiele brandstoffen zijn nog steeds verantwoordelijk voor het grootste deel van het energieverbruik en wekten in 2021 62 procent van de elektriciteit in de wereld op – een stijging van 61 procent ten opzichte van 2020. Eind 2021 merkten emissie-experts op dat, toen de wereldeconomie weer op gang kwam na de lockdowns van 2020, de wereldwijde vraag naar elektriciteit steeg en de emissies toenamen. Vooral kolen stegen, na jaren van daling, naar een nieuw record.

Noodzaak dit momentum vast te houden
De energiecrisis die werd aangewakkerd door de Russische invasie van Oekraïne, heeft kolen en gas opnieuw in de schijnwerpers gezet. Die crisis zou landen kunnen stimuleren om hun wind- en zonne-energie uit te breiden, zegt Jones, zodat ze die brandstoffen niet hoeven te importeren en hun eigen inlandse elektriciteit kunnen hebben.

Jones benadrukt de noodzaak om dit momentum vast te houden. "Wind- en zonne-energie moeten de ruggengraat van het elektriciteitssysteem zijn". Hij voegt er aan toe dat alle hernieuwbare technologieën (zoals waterkracht, waarvan de groei in 2021 feitelijk daalde) moeten worden opgeschaald om eventuele energieleemten op te vullen.