ACM verwacht stijging tarieven netbeheerders

21.09.2023 Simone Tresoor

ACM verwacht stijging tarieven netbeheerders

Autoriteit Consument & Markt (ACM) zegt te verwachten dat door de hoge energieprijzen en investeringen in de energietransitie de tarieven voor huishoudens naar verwachting met ongeveer acht euro per maand zullen stijgen in 2024. De ACM moet de jaartarieven voor netbeheerders nog vaststellen. Netbeheerders dienen hun tariefvoorstellen binnenkort in bij de ACM, die vervolgens hier eind november een besluit over neemt. Dan is bekend hoe hoog de tarieven voor huishoudens en bedrijven in 2024 zullen zijn.

Aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet moeten door alle gebruikers van de netten (huishoudens en bedrijven) gezamenlijk worden betaald uit de transporttarieven. De ACM moet de netbeheerders voldoende financiële ruimte geven om alle noodzakelijke investeringen te doen. Het is de taak van de ACM hierbij wel altijd een balans te vinden tussen betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Transportkosten en ruimte voor investeren in de energietransitie
In 2023 betaalden alle gebruikers van de regionale elektriciteits- en gasnetten in totaal ca €6 miljard aan transportkosten. Dit zal in 2024 naar verwachting oplopen tot ca. €7 miljard. Gebruikers van het hoogspannings- en extrahoogspanningsnet van TenneT betaalden in 2023 ca €1,3 miljard aan transportkosten. Dit zal in 2024 naar verwachting oplopen tot ca. €2,6 miljard.

Ook veroorzaken de hogere energieprijzen een deel van de tariefstijgingen. Een andere oorzaak voor de tariefstijgingen is een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in juli 2023 waarin werd bepaald dat regionale netbeheerders extra financiële ruimte moeten krijgen voor investeringen in de energietransitie. De ACM heeft besloten deze extra inkomsten voor regionale netbeheerders over de komende 3 jaar te verdelen.