Actieplan opgesteld om meer ruimte te creëren op het elektriciteitsnet

21.12.2022 Anne Agterbos

Actieplan opgesteld om meer ruimte te creëren op het elektriciteitsnet

Er komt steeds meer duurzame energie bij die fossiele brandstoffen daarmee vervangen. De vraag naar ruimte op het stroomnet groeit daarmee ook sterk. Het stroomnet is steeds vaker vol. Vandaag werd daarom het Landelijk Actieprogramma Netcongestie gepresenteerd, hierin staan mogelijkheden om ruimte te creëren op het stroomnet, dit meldt de Rijksoverheid.

Het actieplan werd opgezet door netbeheerders, landelijke en regionale overheden, Autoriteit Consument & Markt en marktpartijen. Het actieplan bestaat uit drie speerpunten: sneller bouwen, het stroomnet slimmer gebruiken en de flexibele capaciteit vergroten.

Maatregelen
Het zo snel mogelijk uitbreiden van het elektriciteitsnet blijft de grootste prioriteit. In 2022 werd er 3,9 miljard euro geïnvesteerd in het elektriciteitsnet, dat is verdubbeling ten opzichte van 2019. Bij de uitbreiding van het stroomnet is het van belang dat netbeheerders, overheden en marktpartijen plannen goed op elkaar afstemmen. Door de uitbreidingen van het stroomnet beter op elkaar af te sluiten kan het proces met meerdere jaren worden versneld.

Naast het uitbreiden van het net is het belangrijk om de bestaande ruimte efficiënt te gebruiken. Door ruimte op het net flexibel in te zetten en het net minder te gebruiken op piekmomenten kunnen er meer partijen worden aangesloten. Door dynamische energiecontracten aan te bieden en delen van de aansluiting voor energieopslag beschikbaar te maken kan dit worden gerealiseerd.

Het is van belang om het energieverbruik aan te laten sluiten bij de energieproductie. Flexibel gebruik is technisch complex, daarom wordt er gezocht naar manier om ondersteuning te bieden aan bedrijven. Gemeenten en provincies gaan ‘energyhubs’ introduceren, dit zijn lokale netwerken die zelfvoorzienend zijn in opwek en energieverbruik, en daardoor het bredere elektriciteitsnet ontlasten.