Ambitieus consortium gaat voor grootschalige productie van Nederlandse zonnepanelen

07.03.2023 Jan de Wit

Ambitieus consortium gaat voor grootschalige productie van Nederlandse zonnepanelen
©Exasun

Een groot consortium van Nederlandse zonnebedrijven wil de Nederlandse zonne-industrie een koploperspositie geven in Europa. Het doel is om in een paar jaar meerdere fabrieken te bouwen, voortbouwend op ambitieuze innovatieprogramma’s, die circulaire zonnepanelen met hoge rendementen moeten gaan produceren. Ook moeten deze panelen makkelijk te recyclen zijn, mooier in te passen zijn in de omgeving en toepasbaar zijn op voertuigen en daken die ongeschikt zijn voor standaardpanelen.

SolarNL wil langs drie programmalijnen innoveren: hoogrendements zonnecellen met een toprendement van 25 tot 26 procent, flexibele zonnefolies en geïntegreerde circulaire lichtgewicht zonnepanelen.

Hiervoor werken Solarge, MCPV, HyET Solar, Compoform, Exasun, Energyra, Lightyear Layer, IM Efficiency, Taylor, TNO, Hogeschool van Amsterdam, SolarLab en Stichting NWO-I/AMOLF samen binnen het consortium SolarNL.

Nu komt 97 procent van de zonnepanelen uit China en neemt de vraag naar materialen, productiemachines en andere cruciale technologie vanuit China, de VS en andere landen zoals India hard toe.

“Als we nu niet handelen, zullen we in Europa voor toegang tot deze essentiële technologie achter het net vissen. Ook toeleveranciers moeten met grote volumes kunnen opereren om competitief te zijn. Ook willen we eigenlijk niet primair afhankelijk zijn van buitenlandse regimes voor onze nieuwe (duurzame) energievoorziening”, stelt SolarNL. 

Nieuwe fabrieksconcepten
Voor de hoogrendements zonnecellen wordt een fabriek gebouwd met een productievolume van 3 gigawattpiek die grootschalig en goedkoop kan produceren. Het is de bedoeling dat het fabrieksconcept kan worden gekopieerd naar andere locaties in Nederland en Europa en zo kan groeien tot een jaarcapaciteit van 18 gigawattpiek, wat neerkomt op 25 tot 30 procent van de REPowerEU-doelstellingen voor zonne-energie.

Voor makkelijk te recyclen zonnefolies wordt ook een fabriek gebouwd met een iets kleinere productiefaciliteit van 1 gigawattpiek per jaar. Deze zonnefolies zijn specifiek bedoeld voor lastige oppervlakken. Hiervoor wordt ook de tandem-technologie, een stapeling silicium en perovskiet, verder ontwikkeld.

Kansen voor de toekomstige Nederlandse economie
Om het programma mogelijk te maken hebben de partijen subsidie aangevraagd bij het Nationaal Groeifonds waardoor de totale begroting 898 miljoen euro bedraagt waarvan 586 miljoen euro uit private financiering. Daarnaast is er 312 miljoen euro vrijgemaakt uit het Groeifondssubsidie en 181 miljoen euro uit parallelle publieke investeringen.

SolarNL verwacht met al zijn inspanningen 500 tot 700 miljoen euro per jaar te kunnen toevoegen aan de Nederlandse economie vanaf 2031. Ook zou het zo’n 1.500 banen moeten kunnen opleveren.