De techniek is een topsector

11.08.2022 | Column Doekle Terpstra

De techniek is een topsector

Innovatie staat hoog op de agenda van het kabinet. Terecht. Want dankzij innovatie kunnen we de energietransitie meer vaart geven. Ook voor een circulaire economie en structureel natuurherstel zijn vernieuwende technieken onmisbaar. Sinds 1 juli krijgt innovatie binnen onze sector nóg meer nadruk. Op die datum is namelijk het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Bouw en Techniek opgericht. Daarmee krijgt de techniek meer innovatie-power én de financiële middelen om die vernieuwingskracht verder te ontwikkelen.

De oprichting van het TKI Bouw en Techniek komt niet uit de lucht vallen. Al sinds 2019 werken we intensief samen met onder meer ministeries, kennisinstellingen en andere brancheorganisaties om innovatie in de ontwerp-, bouw- en technieksector te versnellen. Dat doen we in het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC). Die bundeling van krachten en middelen heeft de basis gelegd voor de oprichting van het TKI.

Een Topconsortium voor Kennis en Innovatie maakt onderdeel uit van het topsectorenbeleid van de overheid. Met de oprichting van het TKI Bouw en Techniek erkent de overheid het cruciale belang van onze sector voor de Nederlandse economie. En het blijft niet bij erkenning alleen; het kabinet maakt de komende jaren veel geld vrij voor innovatie.

Als installatiebedrijf kunt u heel concreet uw voordeel doen met de mogelijkheden die het TKI Bouw en Techniek u biedt. Denkt u bijvoorbeeld over mogelijke innovatieve oplossingen rond verduurzaming, digitalisering of circulariteit? Heeft u een idee om lokaal hittestress of wateroverlast te voorkomen? Ontwikkelt u plannen voor ketensamenwerking of de toepassing van nieuwe, circulaire materialen? Dan kunt u samen met kennisinstellingen en andere bedrijven onderzoeken of uw ideeën levensvatbaar zijn. Vervolgens kunnen de betrokken partijen een onderzoeksvoorstel indienen. Wordt dat goedgekeurd, dan kan de overheid zo’n innovatieprogramma (deels) financieren.

Van zo’n onderzoek profiteren we allemaal. De uitkomsten komen namelijk altijd beschikbaar voor de hele branche. Om kans te maken op overheidsfinanciering moet een innovatievraag betrekking hebben op circulaire bouw en infrastructuur, verlenging van de levensduur van gebouwen of klimaatadaptief bouwen en installeren.

Als voorzitter van het eerste dagelijks bestuur van TKI Bouw en Techniek zet ik me met veel enthousiasme in voor innovatie in onze sector. De oprichting van het consortium geeft onze sector nóg meer innovatie-power en zo helpen we Nederland verder. Met de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan is dat belangrijker dan ooit.

Techniek NederlandenergietransitieDoekle TerpstraTKI Bouw en Techniek

Bedrijvenregister

Agenda

Webinar: Sungrow Expert Training: Commercial portfolio - optimise your projects (English)

Logo SUNGROW
7 juni 2023
15:00

SUNGROW

Lees verder

Event: Feestelijke opening nieuwe vestiging van groothandel SolarToday in Beernem

Logo SolarToday
8 juni 2023
14:00
Nijverheidstraat 7A, Beernem

SolarToday

Lees verder

Event: Themabijeenkomst FHI: praktische oplossingen voor netcongestie

8 juni 2023
13:30 - 17:00
Hogeschool van Amsterdam

FHI

Lees verder

Training: Esdec Basis Installatietraining ClickFit EVO

Logo Esdec
13 juni 2023
13:00 - 16:00
Esdec Innovation Center

Esdec

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de zonne-energiesector?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Abonneer nu