Emissieloze auto van de zaak

29.11.2021 Nicolien van Loon

Emissieloze auto van de zaak

Mobiliteit zonder uitstoot. Daar pleit een brede coalitie van bedrijven en branche- en milieuorganisaties voor, bericht de NVDE. Zij willen scherpe doelen in het regeerakkoord voor mobiliteit zonder uitstoot laten opnemen. In België is hierover al een wet aangenomen. Doet Nederland mee?

Allereerst de cijfers. De mobiliteitssector moet nog vier megaton CO2-uitstoot verminderen om de doelen het klimaatakkoord in 2030 te halen, zo blijkt uit de Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Lees ook: Klimaat- en Energieverkenning 2021: ‘Minder PV door congestie’

Het Europese Fit for 55-pakket maakt daarbij dat het klimaatdoel hoger wordt. Twintig procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland is toe te schrijven aan mobiliteit. Hiervaan is bijna de helft van de uitstoot afkomstig van werkgebonden personenmobiliteit.

Als je bedenkt dat ruim 55 procent van de jaarlijks verkochte nieuwe personenauto’s naar de zakelijke markt gaat, dan zou hierin weleens de oplossing voor CO2-reductie kunnen liggen.

Vlootnorm
De coalitie, bestaande uit grotere werkgevers, elektrische rijders, milieuorganisaties, gemeenten en bedrijven uit de leasebranche, laadinfrastructuur en nulemissie-voertuigfabrikanten heeft daarom de ‘vlootnorm’bedacht. Een ‘vlootnorm’ zou ervoor moeten zorgen dat alle nieuwe zakelijke personenauto’s vanaf 2025 nulemissie aan de uitlaat (dus elektrisch of op waterstof) moeten zijn. Naast dat dit 1 megaton CO2-besparing oplevert in 2030, dringt het de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof terug. Om dit te bereiken is volgens de coalitie een vlootnormering essentieel. 

De coalitie wil dat alle nieuwe personenauto’s van de zaak nulemissie zijn vanaf 2025, dat alle nieuwverkochte personenauto’s uiterlijk in 2030 nulemissie zijn (conform Klimaatakkoord) en dat deze twee doelen worden opgenomen in het regeerakkoord.

Financieel slim
Werkgevers maken ook nog eens een financieel verstandige keuze wanneer zij kiezen voor emissieloos vervoer. In termen van Total Cost of Ownerschip (TCO) dalen de kosten snel. Batterijprijzen dalen snel en energie- en onderhoudskosten liggen veel lager dan bij auto’s met verbrandingsmotor.