Energie-Nederland: ‘Creëer balans in belastingtarieven voor elektriciteit en gas’

10.02.2022 Jan de Wit

Energie-Nederland: ‘Creëer balans in belastingtarieven voor elektriciteit en gas’

In zijn position paper Naar een toekomstige energiebelasting pleit Energie-Nederland onder andere voor het meer in balans brengen van de belasting op elektriciteit en gas. Behalve dat de consument hiermee eenvoudiger prijzen zou kunnen vergelijken, ondersteunt dit het “uitfaseren van het gebruik van aardgas en stimuleert daarmee elektrificatie”.

Financiering en de prijs van energie zijn “belangrijke randvoorwaarden” voor een effectieve en efficiënte energietransitie, zo merkt Energie-Nederland op. Deze moeten volgens hun meer in lijn gebracht worden met de voorgestelde Energy Taxation Directive (ETD), een herziening van de Europese energiebelasting dat is voorgesteld door de Europese Commissie in de Fit for 55-suggestie.

Hiervoor stelt de branchevereniging een herziening van de energiebelasting en Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) voor. Hiermee worden de energiebelastingen meer toekomstbestendig voor de energietransitie.

Hoewel grootschalige elektrificatie een belangrijk onderdeel is van de Nederlandse energietransitie, wordt elektriciteit in de eerste belastingschijf een factor 2,6 zwaarder belast dan gas. Ook is er sprake van verschillende tariefschijven, waarin de grenzen van verbruikshoeveelheden ver uit elkaar liggen. Een vergelijkbaar verschil zit in de ODE.

Volgens Energie-Nederland is het belangrijk dat de belastingdruk van elektriciteit naar gas verschuift door gas minimaal meer te belasten dan elektriciteit. Dit moet een extra stimulering zijn voor bedrijven om aan de slag te gaan met de elektrificatie van hun bedrijfsprocessen.

Ook kunnen de energiebelasting en ODE wat de branchevereniging betreft samengevoegd worden tot een enkele heffing. Dit zou de energiefactuur en uitvoering gemakkelijker maken.

‘Koppel SDE++ niet langer aan energiebelasting’
Op dit moment vloeien alle ODE-inkomsten door naar de SDE++, om zo bedrijven ook op die manier te stimuleren om te verduurzamen. Toch stelt Energie-Nederland voor om deze koppeling los te laten.

De SDE++ wordt immers steeds vaker gebruikt voor technieken die niet direct te maken hebben met de energielevering aan eindgebruikers, zoals “CCS of waterstofproductie”. Een dekking van de SDE++ uit algemene middelen is daarom een logischere koppeling volgens de brancheorganisatie.

Ten slotte pleit Energie-Nederland er nog voor dat Nederland de certificering van groen gas op Europees niveau op orde is. Dit zou de invoering van een ETS voor de gebouwde omgeving (toekomstige maatregel uit Fit for 55) effectiever moeten laten verlopen.