Europese klimaatministers bereiken Europees klimaatakkoord

30.06.2022 | Actueel Jan de Wit

Europese klimaatministers bereiken Europees klimaatakkoord

Na uitgebreide onderhandelingen hebben de klimaatministers van de Europese lidstaten een akkoord bereikt over een gezamenlijk klimaatpakket, zo tekent NRC persbureau ANP op. Het klimaatpakket komt in grote lijnen overeen met de Fit for 55-suggestie die de Europese Commissie vorig jaar deed en moet eraan bijdragen dat de CO-uitstoot met 55 procent is gedaald in 2030 ten opzichte van 1990.

Het blijft een ingewikkeld verhaal. Hoewel het bereikte klimaatakkoord een belangrijke stap is, betekent dit niet dat de Europese Unie een definitief klimaatakkoord heeft.

Het begon met de Fit for 55-suggestie van de Europese Commissie. Daarover werd onlangs gedebatteerd door het Europees Parlement, dat wijzigingen en aanvullingen mag voorstellen en aannemen of afwijzen. En nu doen de 27 klimaatministers namens de Europese lidstaten een voorstel dat voortbouwt op Fit for 55.

Uiteindelijk moeten de lidstaten met het Parlement dit najaar een definitief akkoord bereiken over het klimaatpakket. De Commissie denkt het beleid uit, de lidstaten stellen hiervoor wetsvoorstellen op die het Parlement vervolgens goed- of afkeurt, waarna de lidstaten ze al dan niet gaan uitvoeren.

De klimaatministers zijn het nu eens geworden over vijf wetten die ervoor moeten zorgen dat er 55 procent minder broeikasgassen worden uitgestoten in 2030 ten opzichte van 1990. Hiervoor zijn afspraken gemaakt over emissievrije auto’s, de luchtvaart, de zeevaart en het aanplanten van hoogwaardige bossen.

Doelen worden verhoogd voor alle sectoren
Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, zei tegen ANP trots te zijn op het akkoord, dat “een evenwichtige mix van subsidiëring, normering en beprijzing” biedt. “De Europese Unie maakt hiermee nogmaals duidelijk dat Europa de mondiale klimaatkoploper is en dat voorlopig ook blijft.”

Zo is er afgesproken dat de gratis emissierechten voor de luchtvaart worden uitgefaseerd en de zeevaart onder het Europese emissiehandelssysteem gaat vallen. Daarnaast komt er een apart emissiehandelssysteem voor mobiliteit en de gebouwde omgeving. Ten slotte wordt het aantal uitstootrechten met 61 procent verlaagd in 2030.

Lees ook: Het emissiehandelssysteem: hoe zit het ook alweer?

Voor de mobiliteitssector hebben de klimaatministers afgesproken dat vanaf 2035 alleen nog nieuwe emissievrije auto’s worden verkocht. Daarbij komt er nog wel een evaluatiemoment in 2026, wat volgens de Volkskrant kan duiden op mogelijk uitstel.

Europese lidstaten moeten daarnaast hun aandeel hernieuwbare energie versneld opvoeren. Nu is het doel nog 32 procent van het totale energieverbruik, maar dat wordt 40 procent in 2030 als het klimaatpakket wordt aangenomen. Ook moet er meer energie worden bespaard.

Om de klap voor burgers die kampen met energiearmoede te verzachten komt er een Sociaal Klimaatfonds. Dit fonds wordt gespekt door de inkomsten uit de verkoop van emissierechten.

De Europese Commissie hoopte op een fonds van 72 miljard euro voor de komende zeven jaar, onder druk van onder andere Nederland is dit uiteindelijk 59 miljard euro geworden. Te weinig volgens met name Oost-Europese landen.

Europaeuropese unieEuropese lidstatenEuropese CommissieEuropees Parlement Rob Jettenministerie voor Klimaat en Energiefit for 55Europese emissiehandelssysteemEU ETSemissierechtenCO2-reductieHernieuwbare energieenergietransitiemobiliteitluchtvaartzeevaartgebouwde omgeving

Bedrijvenregister

Agenda

Training: De Sunny Tripower Smart Energy Hybride omvormer

Logo SMA
27 september 2022
09:30
Mechelen, België

SMA

Lees verder

Webinar: Sunny Design Expert

Logo SMA
27 september 2022
09:30
Online

SMA

Lees verder

Webinar: Easee Laadpalen

Logo Solarclarity
27 september 2022
16:00-17.00
Online

Solarclarity

Lees verder

Training: SolarToday & SolarEdge training

Logo SolarToday
27 september 2022
15.00
SolarToday Dokkum

SolarToday

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu