Goedkope Chinese PV beperkt prijsvoordeel op totale projectkosten

06.06.2023 Simone Tresoor

Goedkope Chinese PV beperkt prijsvoordeel op totale projectkosten

Er zit nog weinig groei in de opbouw van een Europese zonnepanelenindustrie. Dit terwijl de overheid wil streven naar een grotere energieonafhankelijkheid. Zo’n 95 procent van PV in ons land is geproduceerd in China. Dat blijkt uit antwoorden van Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat, op vragen van haar partijgenoot Silvio Erkens, schrijft Energeia.

Deze Chinese PV is voordeliger dan Europese panelen, maar zijn gemiddeld genomen ook minder duurzaam gezien vanuit een levenscyclusbenadering uitgedrukt in CO2-uitstoot. Van de 5 procent zonnepanelen die niet uit China komt, komt de helft uit de rest van Azië en dit zijn ook lagelonenlanden.

Prijsvoordeel beperkt
Het prijsvoordeel van de Aziatische zonnepanelen is beperkt en het blijkt dat op de totale kosten van een PV-project het maar enkele procenten scheelt. Aangezien de overheidsdoelen overwegingen van duurzaamheid, strategische autonomie of maatschappelijk verantwoord ondernemen zouden moeten onderstrepen zou het wenselijker zijn om Nederlandse dan wel Europese zonnepanelen te gebruiken”, schrijft Adriaansens. Voor de zomer zal de minister een beleidsbrief over dit onderwerp aan de Tweede Kamer sturen.

Er zijn wel door de regering genomen initiatieven. Zo was het ministerie betrokken bij een voorstel dat is ingediend bij het Nationaal Groeifonds. “Bij honorering gaat het om een directe fondsinvestering van ruim 300 miljoen euro in Nederlandse zonnepaneelproductie op een totale projectomvang van ruim 800 miljoen euro”, zegt Adriaansens.

In Europees verband zit er nog niet veel beweging in het streven naar meer duurzaamheid en een grotere energie-onafhankelijkheid als het gaat om onder meer zonne-energie.