Kabinet mikt op moonshots met lancering strategie batterijsystemen

27.09.2022 Max Muller

Kabinet mikt op moonshots met lancering strategie batterijsystemen

Eind september zag de Nederlandse overheid de kans schoon om haar Nationale Actieagenda Batterijsystemen wereldkundig te maken. Hiermee spreken ze de ambitie uit om ’s lands bedrijfsleven en kennisinstellingen zich sterker te oriënteren en positioneren ten aanzien van batterijsystemen en Europese waardeketens.

Hoewel het kabinet blijkens het rapport de kans gering acht dat zogenaamde ‘gigafactories’ voor batterijen op korte termijn op Nederlandse bodem gerealiseerd zullen worden, ziet zij kans om in de nabije toekomst op meerdere vlakken in de sector een belangrijke positie in te nemen.  

Naar verwachting zal de jaarlijkse productie van batterijcellen in Europa op korte termijn een vogelvlucht nemen: van 462 gigawattuur in 2025 tot 1.144 gigawattuur in 2030. Consultant PWC Strategy& schat het potentiële realiseerbare verdienvermogen voor de Nederlandse batterijsector op 2,5 miljard euro in 2030.

De Nederlandse overheid richt zich daarom op zes zogeheten ‘moonshots’ – grootscheepse plannen om de industrie op de kaart te zetten. Zo is het eerste doel dat Nederland in 2025 in de top vijf voor het ontwikkelen van veilige en duurzame nieuwe materialen en cellen staat.

De resterende vijf ambities zijn geformuleerd voor 2030. Nederlandse machinebouwers leveren volgens de plannen tegen deze tijd aan de grote Europese gigafactories en de transport sector. Daarnaast heeft het kabinet het vizier gericht op batterijen met 130 uur opslagduur, die zorgen voor voldoende netcapaciteit en regelbaar vermogen.

Niet alleen wat betreft levering ziet de Nederlandse overheid een belangrijke rol weggelegd voor de industrie. Ook spreekt zij de ambitie uit om in 2030 koploper te zijn op het gebied van batterijtesten voor zwaar transport en systemen voor netondersteuning. Tot slot zal Nederland zich in verregaande mate richten op hergebruik en recyclede materialen.

Andere plannen zijn voor de kortere termijn opgesteld. Zo mikt het kabinet op de bouw van een nationaal batterijencompetentiecentrum – Battery Competence Cluster NL – voor eind 2022.

Brancheorganisatie Energy Storage NL is tevreden met de plannen. De actieagenda levert volgens hen "duidelijkheid over de richting en de bijbehorende acties die nodig zijn om acties te verzilveren”. Tegelijkertijd raden de vertegenwoordigers van de energieopslagsector het kabinet aan om ook een vergelijkbare agenda op te stellen voor andere opslagvormen, zoals warmteopslag en moleculenopslag.