Meer geld nodig voor verwerking oude PV

26.01.2022 Simone Tresoor

Meer geld nodig voor verwerking oude PV

In antwoord op Kamervragen zegt staatsecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat dat er geen geld is gereserveerd voor hoogwaardige verwerking van oude zonnepanelen.

Ze ziet geen aanleiding tot actie hierin, schrijft Binnenlands Bestuur. In de brief schrijft ze: "De financiering van een hoogwaardige verwerking van vrijkomende afgedankte zonnepanelen in de toekomst is niet op orde."

13 eurocent per zonnepaneel
De inzameling en verwerking van PV is de verantwoordelijkheid van Stichting OPEN (Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland) die slechts 0,13 euro per paneel vraagt als afvalbeheerbijdrage.

Dat bedrag is te weinig voor de financiering van toekomstige kosten en slechts voldoende voor verzamelen en verwerken in het actuele boekjaar. Omdat er momenteel nog zeer weinig oude zonnepanelen worden afgedankt kunnen ze dit bedrag vragen. Het is echter niet voldoende om een spaarpot voor de toekomst aan te leggen. Pas na 2030 worden grote volumes afgedankte PV verwacht.

2 euro per zonnepaneel
Heijnen geeft aan dat de bal bij de producenten en Stichting OPEN ligt. Die zouden kunnen denken aan een verwijderingsfonds om de nieuwe én oude voorraad geïnstalleerde zonnepanelen te kunnen verwerken. De eisen en de beste aanpak is de verantwoordelijkheid van de stichting, vindt Heijnen.

In België is de afvalbeheerbijdrage 2 euro per zonnepaneel. Hiermee wordt een goede buffer aangelegd. Heijnen raadt OPEN aan deze aanpak ook te gaan volgen. Er is nog voldoende tijd om de hoogwaardige verwerking en de kosten goed te gaan organiseren vindt Heijnen, de grote volumes zullen immers pas vanaf 2030 hun weg naar de milieustraten vinden.