'Ook met afbouw salderingsregeling blijft PV een goede investering'

03.08.2022 Kenneth Nwosu

©Milieu Centraal

Volgens berekeningen van Milieu Centraal blijven zonnepanelen een goede investering wanneer er minder gesaldeerd kan worden. Met de voorgestelde plannen tot afbouw zouden zonnepanelen zichzelf in zeven jaar terugverdienen. Mits er dit jaar nog wordt geïnvesteerd.

Milieu Centraal wijst op de twee jaar uitgestelde afbouw van de regeling, nu in te gaan per 1 januari 2025.  In 2025 en 2026 mag nog maar 64 procent gesaldeerd worden. Hierna wordt dit in stappen verlaagd. Per 2031 zal er volgens de plannen niets meer gesaldeerd kunnen worden. 

Verschillende scenario's
De organisatie schetst diverse scenario’s bij aanschaf van verschillende aantallen zonnepanelen op verschillende momenten tijdens de afbouw van de regeling. Hierbij gaat Milieu Centraal uit van een teruglevertarief van 9 cent per kilowattuur voor het gedeelte dat jaarlijks meer wordt teruggeleverd dan afgenomen. Hierbij wordt er wel op gewezen dat dit tarief verschilt per energieleverancier. Vanaf 2031 geldt een vergoeding voor de stroom die ongesaldeerd teruggeleverd wordt. Ook hier rekent Milieu Centraal met een vergoeding van 9 cent per kilowattuur. 

Een van de scenario’s gaat uit van de aanschaf van tien zonnepanelen in 2023 met een aanschafwaarde van 4.500 euro. Deze investering zou zich, volgens de huidige voorstellen tot afbouw van de regeling, terugverdienen in zeven jaar tijd. Over 25 jaar zou de investering een rendement hebben van 4,3 procent per jaar.

Wanneer de zonnepanelen pas in 2025 worden aangeschaft dan zou de terugverdientijd 8,5 jaar bedragen. Het rendement over 25 jaar zou dan uitkomen op 4 procent per jaar.