Meer duurzame energie zonder netverzwaring in Goeree-Overflakkee, blijkt uit Wereld van B-studie

07.10.2022 Max Muller

Meer duurzame energie zonder netverzwaring in Goeree-Overflakkee, blijkt uit Wereld van B-studie
Provincie Zuid-Holland

Op Goeree-Overflakkee is middels een samenwerkingsverband tussen Quintel en Stedin een systeemstudie uitgevoerd waarin de principes van de ‘Wereld van B’, een concept van Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES), het uitgangspunt vormden. Volgens de scenariostudie blijkt dat deze principes inderdaad een andere perspectief bieden op netcongestie en -verzwaring op het eiland.

NP RES ontwikkelde dit scenario in samenwerking met de RES-regio Goeree-Overflakkee en Quintel. In de studie werd onderzocht in hoeverre een systeem met de vijf principes van de Wereld van B als leidraad kan voorkomen dat netcongestie voorkomt en netverzwaring nodig blijkt te zijn.

Wereld van B
Het door NP RES geformuleerde concept Wereld van B gaat uit van het kernidee ‘energie is overal al, dus het hoeft niet meer overal heen te worden geëxporteerd’. De Wereld van A is vanuit deze benadering ingericht op het principe van een ‘koperen plaat’. Dit houdt in dat er altijd voldoende transportcapaciteit moet zijn om energie te vervoeren. In de context van Goeree-Overflakkee betekent dit dat het eiland momenteel nog grote hoeveelheden olie en gas importeert van enkele centrale plekken op de wereld.

In de Wereld van B is dit anders. Door energie lokaal te benutten en de balans op het net te reguleren aan de hand van zowel de vraag- als de aanbodzijde van energie, kan een gedistribueerd systeem worden gerealiseerd.

Gunstige uitkomsten, maar ook uitdagingen
Uit de Quintel-studie blijkt dat de principes van de Wereld van B daadwerkelijk een nieuw perspectief kunnen bieden. Blijkens de doorrekening is een Energy Hub-scenario denkbaar waar een deel of alle netverzwaringen mogelijk niet nodig zijn. De knelpunten op Goeree-Overflakkee kunnen bijvoorbeeld deels worden voorkomen door lokaal meer vraag te creëren.

Het Energy Hub-scenario kan echter niet zomaar zonder slag of stoot worden opgetuigd. Tot de uitdagingen behoren onder anderen de organisatie van een ‘superpower vraag’ waarbij de industrie op het eiland reageert op het aanbod van windenergie. Daarnaast moet de industriële baseload in de toekomst worden verhoogd van 3 megawatt elektriciteit naar 70 megawatt. Bovendien zal deze vraag 100 procent dynamisch moeten worden, terwijl TenneT momenteel schat dat 20 procent van de huidige industrie flexibeler kan.