Mogelijk uitstel afbouw salderingsregeling

27.01.2021

Mogelijk uitstel afbouw salderingsregeling

De vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat wil dat het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling controversieel wordt bepaald. Als de meerderheid van de Tweede Kamer dit overneemt, wordt het wetsvoorstel waarschijnlijk pas behandeld wanneer een nieuw kabinet is aangetreden.

Momenteel nemen alle Kamercommissies wetsvoorstellen door die de Kamer op dit moment in behandeling heeft. Omdat het kabinet nu demissionair is, wil de Kamer geen belangrijke of politiek gevoelige besluiten nemen. Uitzonderingen daarop zijn mogelijk, bijvoorbeeld om de coronacrisis te kunnen bestrijden, maar daar moet dan wel een meerderheid voor zijn.

Overstimulering

In de voorgestelde wet wordt de salderingsregeling vanaf 1 januari 2023 in stapjes afgebouwd, tot deze in 2031 helemaal is verdwenen. De overheid hoopt hiermee overstimulering van de markt te voorkomen. Critici menen echter dat de salderingsregeling nu juist zijn vruchten begint af te werpen en het de Nederlandse klimaatambities schade zou doen om hier afscheid van te nemen.