Motie Partij voor de Dieren zorgt voor voorlopig verbod op verkoop grond datacenter

23.12.2021 Nina Groot

Motie Partij voor de Dieren zorgt voor voorlopig verbod op verkoop grond datacenter
©Gemeente Zeewolde

Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Zeewolde besloten dat het datacenter van Facebook in de polder gebouwd mag worden. Echter is vandaag in de Eerste Kamer de motie van de Partij voor de Dieren aangenomen, waardoor de verkoop van de grond voor het datacenter enorm wordt vermoeilijkt, zo meldt de Stentor.

De Eerste Kamer laat middels deze motie weten dat de bouw van een hyperscale datacenter in Zeewolde indruist tegen het publieke belang en in strijd is met het regeerakkoord over datacenters en passende ruimtelijke ordening.

De nieuwe regeringscoalitie was al van plan om de regelgeving rondom het bouwen van datacenters aan te scherpen. In het regeerakkoord schrijven de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dat in Nederland hyperscale datacenters een onevenredig grote claim hebben op beschikbare duurzame energie in relatie tot de maatschappelijke en, of economische meerwaarde.

Een poging van de Tweede Kamer om het proces op te schorten voordat er in Zeewolde een besluit was genomen mislukte. De gemeente Zeewolde is al twee jaar bezig met bestemmingsplannen om een gigantisch datacenter in de polder te mogen ontwikkelen, waar college en gemeenteraad heftig op hebben gereageerd.

Het gevoel dat in Zeewolde heerst is dat drie weken voordat het definitieve besluit werd verwacht, plotseling andere autoriteiten bij de besluitvorming werden betrokken.

Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor de komst van het datacenter van het Facebook-moederbedrijf Meta. Het voorstel wordt bestudeerd door demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Raymond Knops, hoofd van het Rijksvastgoed.