Nederland en Duitsland gaan samen waterstof importeren, maar vraagtekens over de veiligheid

15.11.2023 Anne Agterbos

Nederland en Duitsland gaan samen waterstof importeren, maar vraagtekens over de veiligheid

Nederland en Duitsland gaan gezamenlijk hernieuwbare waterstof importeren voor grootschalige toepassingen, meldt de NOS. Dat biedt mogelijkheden, maar brengt ook uitdagingen met zich mee, blijkt uit  zijn rapport ‘Safety Aspects of Green Hydrogen Production on Industrial Scale’, waarin wordt benadrukt dat de kennis over de veiligheid van waterstof nog beperkt is.

Tijdens de Nationale Industriële Waterstofconferentie heeft het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) samen met partners uit de industrie het rapport gepubliceerd. In het rapport worden de veiligheidsuitdagingen voor groene waterstof op grote schaal besproken en mogelijke oplossingen aangedragen.

“Op het gebied van waterstofveiligheid zijn er nog steeds kennishiaten, met name bij risico’s op brand en explosies”, meldt Topsector Energie, één van de bijdragers aan het rapport. “Daarnaast hebben leveranciers van elektrolyseapparatuur, exploitanten en eigenaren nog weinig operationele ervaring waardoor de informatie over veiligheidsaspecten van grootschalige installaties beperkt is.” In het rapport staan een aantal aanbevelingen om risico’s in te dammen. Zo benadrukt het rapport het belang van scenario-denken en van het standaardiseren van procesveiligheidsmethoden.

Samenwerking Nederland en Duitsland
Nederland en Duitsland gaan beide 300 miljoen euro inleggen voor het importeren van groene waterstof uit bijvoorbeeld wind- of zonne-energie. De waterstof moet een grote rol gaan spelen in de verduurzaming van de industrie en transport. Vanuit waar de waterstof geïmporteerd gaat worden is nog onduidelijk.