NEN wijzigt stapsgewijs norm voor meterruimten

27.01.2022 Nina Groot

NEN wijzigt stapsgewijs norm voor meterruimten

De specifieke norm NEN 2768 Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen zal in de aankomende jaren op een aantal vlakken worden aangepast. Dit gebeurt zodat de norm aansluit bij de toekomstige duurzame woonwensen, meldt de website van NEN.

De NEN-commissie Meterruimten waarborgt de leveringsbetrouwbaarheid en veiligheid van nutsvoorzieningen. De NEN 2768 norm specifiek omvat het geheel aan eisen voor de minimale binnen afmetingen en voor de indeling van de meterruimte in een woning.

De eerste wijziging is reeds gepubliceerd voor commentaar. Deze wijziging stelt een verruiming voor tussen de afstand van de meterruimte tot aan de hoofdtoegangsdeur. De maximale afstand van meterruimte tot hoofdtoegangsdeur wordt verruimd van 3 meter naar 4,5 meter.

De reden hiervoor is dat op die manier de indeling van de vloerplannen van woningen kunnen worden geoptimaliseerd. Brandweer Nederland heeft hiermee ingestemd.

Door duurzame ontwikkelingen in en aan woonhuizen, denk aan woningbouwopgave en het toenemende gebruik van huisautomatisering, veranderen de eisen voor de meterruimtes binnen woningen. Zo wordt er steeds meer aangesloten in de meterruimte, denk aan laadpalen en zonnepanelen.

Belanghebbenden krijgen de gelegenheid om tot en met 31 maart 2022 commentaar in te dienen.