Niemand zit er op te wachten, maar het gebeurt: brand in PV

23.11.2021 Simone Tresoor

Niemand zit er op te wachten, maar het gebeurt: brand in PV

Wanneer er een brand ontstaat door pv wordt dat meestal breed uitgemeten in de pers. Dat is slecht voor de sector en zoals bekend blijft slechte publiciteit lang hangen. Maar als er bij één project drie branden ontstaan, dan gaat er iets goed mis en is de zonnepanelensector erbij gebaat dat het tot op de bodem wordt uitgezocht om herhaling te voorkomen.

In de klimaatneutrale nieuwbouwwijk Klinkerbuurt in Delft ontstonden in augustus en september dit jaar drie spontane branden in BIPV-systemen. Twee branden waren bij hetzelfde huis. De twee gezinnen kunnen de komende zes tot acht maanden hun huis niet in.

Onderzoek is gestart
De wijk voelt zich inmiddels niet meer veilig. Doordat het nog niet duidelijk is hoe de branden zijn ontstaan heeft iedereen een niet onderbouwde mening. De geruchten gonzen door de wijk: de bekabeling zou niet goed zijn, het zijn ondeugdelijke panelen, ze liggen scheef en ga zo maar door. Dit is enorm schadelijk voor de hele sector. In overleg met de bewoners is besloten de installaties en omvormers van 68 woningen in de wijk te controleren en waar nodig te herstellen.

Vanaf donderdag 21 oktober is de verantwoordelijke bouworganisatie BAM gestart met een onderzoek dat tien weken gaat duren en momenteel nog loopt. Dak voor dak bekijken monteurs of er technische fouten te vinden zijn. De panelen worden doorgemeten en er worden foto’s gemaakt die tevens worden bekeken door een onafhankelijke derde partij. BAM zegt alles in het werk te stellen om te achterhalen wat de oorzaak is. Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn zullen zij deze delen met de buurt en andere belanghebbenden.

‘Hoe meer pv er is, des te groter de kans op brand’
Solar365 sprak met experts op het gebied van verzekeren en BIPV-systemen. Wat denken zij dat er mis ging en wat moet er veranderen zodat dit soort branden tot het verleden gaan behoren? 

Harry Wolkenfelt is CEO van Solarif Group, dat onder andere PV-installaties op bedrijfspanden verzekert. “Het aantal branden waar zonnepanelen bij betrokken zijn is de afgelopen jaren toegenomen. Dat is op zich logisch. Voor alle elektrische installaties geldt; hoe meer er van zijn, des te groter de kans op brand. Door de forse toename van het aantal zonnestroominstallaties op daken neemt het brandrisico toe en verzekeraars maken zich daar zorgen over.”

‘De media zitten er bij pv-brand altijd meteen bovenop’
De vraag is dan ook: hoe worden de onderkende risico’s zoveel mogelijk weggenomen, zodat een zonnestroominstallatie brandveilig op een dak kan functioneren? Vooruitlopen op het onderzoek doet hij liever niet, maar Wolkenfelt schat in dat het probleem in Delft naar alle waarschijnlijkheid niet zal liggen aan het materiaal, maar aan het ondoordacht uitvoeren van de installatie. Dan denkt hij aan het niet goed in elkaar zetten van connectoren of het vergeten van het plaatsen van een brandwerende laag of wellicht te weinig ruimte voor ventilatie.

'Een keukenbrand bij Gerda in Haarlem Noord vinden ze niet meer interessant'

Wolkenfelt: “Het probleem is dat de media er bij PV-brand altijd meteen bovenop zitten. Op dít moment staat er ergens in Nederland iets in de brand, maar dat haalt het nieuws niet. Laten we wel wezen: een keukenbrand bij Gerda in Haarlem Noord vinden ze niet meer interessant, terwijl dit elke dag gebeurt en de schade waarschijnlijk groter is dan bij een PV-brand.”

‘Maak gebruik van bedrijven die hun proces op orde hebben’
Volgens Wolkenfelt kunnen de risico’s worden beperkt als er gebruik wordt gemaakt van bedrijven die hun proces op orde hebben. Simpelweg bedrijven die werken met goed opgeleid personeel, met het juiste gereedschap. Installateurs die werken volgens procedures met ijkmomenten en daarvan foto’s nemen. Mocht er op een later moment een incident zijn dan kun je met deze foto’s aantonen dat je juist geïnstalleerd hebt aan de verzekeraar. Maar ook de werkvoorbereider op kantoor kan bekijken of zijn personeel zich aan de richtlijnen houdt.

“Ik kan me voorstellen dat een bedrijf als BAM niet elke woning laat controleren middels de Scope 12-inspectie. Dat wordt ook niet geëist door een verzekeraar. Het kost al snel 500 euro per huis en dat is te kostbaar. Maar ze zouden er wel voor kunnen kiezen dit steekproefsgewijs bij een paar huizen te doen”, besluit Wolkenfelt.

Binnenkort publiceren wij deel twee over dit onderwerp en komt een BIPV-expert aan het woord.