Nieuwe cao's Metaal & Techniek, Metaalunie wil eerst achterban raadplegen

08.04.2022 Jan de Wit

Nieuwe cao

Werkgevers en vakbonden zijn tot een akkoord gekomen voor nieuwe cao’s in de sector Metaal & Techniek, dat meldt Techniek Nederland. De grootste werkgeversorganisatie, de Metaalunie, heeft zijn handtekening nog niet gezet onder het akkoord. Eerst wil de organisatie zijn achterban raadplegen.

De cao’s houden een beter loon in voor alle medewerkers en jongeren krijgen zelfs een extra loonsverhoging van minimaal 5 procent. De nieuwe cao’s hebben looptijden van dertig maanden en lopen af per 1 april 2024.

“De lange looptijd van 30 maanden geeft rust en duidelijkheid. Dat is goed voor werkgevers én werknemers. De nieuwe cao’s zijn extra aantrekkelijk voor jongeren, omdat de sector zit te springen om jong technisch talent”, aldus Ron Follon, hoofdonderhandelaar van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek.

Er is daarom ook afgesproken dat er een werkgroep komt die nieuwe jeugdschalen gaat opstellen. Ook zijn er afspraken gemaakt over een zware-beroepenregeling voor oudere medewerkers.

Ouderen met een maandloon tot 3.750 euro kunnen hieraan vanaf 1 januari 2023 deelnemen. Zij krijgen de mogelijkheid maximaal drie jaar vóór de AOW-leeftijd te stoppen met werken en een uitkering te ontvangen van maximaal 1.874 euro bruto per maand vanuit een collectief fonds. Ten slotte wordt het Generatiepact voor onbepaalde tijd voortgezet.

De lonen stijgen per 1 juli met 42,50 euro, per 1 september 2022 met 2,75 procent, per 1 maart 2023 met 3,25 procent en per 1 januari 2024 met 0,6 procent. Per 1 juli 2022 is er een eenmalige uitkering van 382,50 euro.

Metaalunie heeft nog een week om te beslissen
De Metaalunie wil voordat het de nieuwe cao’s ondertekent nog overleggen met zijn achterban, ondanks dat er naar eigen zeggen “openingen ontstaan om tot een cao te komen”.

“Koninklijke Metaalunie heeft in dit stadium naar alle betrokken partijen aangegeven goed in contact te willen blijven met haar achterban. Metaalunie wil de contouren van een nieuwe cao zorgvuldig wegen en zal dit op de kortst mogelijke termijn bespreken binnen de vereniging. Binnen enkele dagen daarna zal Metaalunie communiceren over haar standpunt.”

Als de Metaalunie niet alsnog aansluit, zijn stakingen weer aan de orde in de metaalbewerkende bedrijven die daaronder vallen, zegt FNV.

“Het is onbegrijpelijk dat de Metaalunie, tegen alle onlangs gemaakte afspraken in - want ze zouden hierbij zijn vandaag - nu ineens afhaakt. Met alle negatieve gevolgen van dien. Laten we echter hopen dat de Metaalunie toch nog tot bezinning komt”, aldus Jacqie van Stigt, bestuurder FNV Metaal en eerste onderhandelaar in deze cao.

“Zij hebben tot 15 april - Goede Vrijdag – de tijd om dit alsnog te doen. Ondertekenen ze het akkoord niet, dan geldt de nieuwe cao niet voor de werknemers in de metaalbewerking”, zo laat de vakbond weten.

In totaal vallen een kleine 320.000 werknemers onder de cao's voor Metaal & Techniek. De Metaalunie vertegenwoordigt hiervan ongeveer een derde.