Nieuwe pensioenregeling voor Metaal en Techniek

09.04.2024 Evelien Schreurs

Nieuwe pensioenregeling voor Metaal en Techniek
©Zonneplan

Werkgeversorganisaties en vakbonden sloten vorige week een akkoord over een nieuwe pensioenregeling voor Metaal en Techniek. Dat meldt Techniek Nederland. Veel installateurs vallen onder deze regeling.

De nieuwe pensioenregeling bestaat uit een solidaire premieregeling, een verplichte basisregeling en vrijwillige aanvullende regelingen. Deze nieuwe regeling moet zorgen voor een evenwichtige behandeling van werknemers uit alle leeftijdsgroepen. Zo worden bijvoorbeeld de opgebouwde pensioenrechten ook omgezet in de nieuwe regeling.

Deze pensioenregeling komt voort uit de Wet toekomst pensioenen (Wtp). In December werd het plan al in hoofdlijnen goedgekeurd, maar nu is ook het transitieplan – inclusief uitgewerkte berekeningen, onderbouwingen en afspraken – klaar.

Binnenkort wordt dat plan ter goedkeuring voorgelegd aan vakbonden en werkgeversorganisaties. Vanaf 1 januari 2026 zal de nieuwe pensioenregeling in werking treden.