Steeds minder leerlingen kiezen voor technisch onderwijs

20.05.2021 Christian Sparborth

Steeds minder leerlingen kiezen voor technisch onderwijs

Ondanks de steeds grotere vraag naar installateurs die de energietransitie kunnen verwezenlijken, neemt het aantal leerlingen dat kiest voor een technische richting nog steeds af. Volgens de jaarlijkse monitor Techniekpact daalt zowel het aantal middelbare scholieren dat kiest voor een bètaprofiel als het aantal schoolverlaters dat kiest voor een technische vervolgopleiding.

Het aandeel havo-leerlingen dat koos voor een N-profiel is in vier jaar tijd gedaald van 43% naar 39%, terwijl het aandeel vwo'ers daalde van 62% naar 59%. Daar komt nog bij dat de scholieren die wél voor een N-profiel kozen, uiteindelijk toch minder vaak kozen voor een bètatechnische vervolgopleiding.

Op het vmbo is het aandeel leerlingen bètatechniek binnen de gediplomeerden vmbo theoretische leerweg de afgelopen 2 jaar gedaald van 41% naar 38%. Hierbij is de doorstroom naar het technisch mbo wel redelijk stabiel gebleven.

Oproep aan nieuw kabinet
"Een zorgelijke ontwikkeling", noemt Thea Koster, voorzitter Techniekpact, de afname van het aantal leerlingen met een technisch profiel. "Hiermee wordt precies de vinger op de zere plek gelegd, het laat de urgentie en het belang zien van actie en blijvende investeringen in de basis." Vorige maand deed Koster al een oproep aan het aankomende kabinet om jongeren al vanaf het begin van de basisschool in aanraking te brengen met techniek, technologie en digitalisering.