Tot 206 terawattuur nodig om klimaatdoelen 2030 te realiseren

13.06.2022 Jan de Wit

Tot 206 terawattuur nodig om klimaatdoelen 2030 te realiseren

De Werkgroep Extra Opgave, onderdeel van het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit, rondde enige tijd geleden zijn rapport Alles uit de kast af. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft dit nu gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er mogelijk een verdubbeling van de elektriciteitsvraag (tot 206 terawattuur) en een halvering van de emissies (naar 6,1 megaton) ten opzichte van het klimaatakkoord nodig is om de klimaatdoelen voor 2030 te realiseren.

Om de verdubbeling van de elektriciteitsvraag (tot 206 terawattuur) en de halvering van de emissies (naar 6,1 megaton) te realiseren stelt het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit voor om alle vijf de mogelijke opties te versnellen.

Het gaat hier om meer opwekcapaciteit van windenergie en waterstof op zee, extra kleinschalige zonnesystemen op daken, extra hernieuwbare energie op land door meer van de RES-ambities te realiseren, CO2-vrije regelbare productie en import van waterstof.

“De omvang van de opgave en de onzekerheden in de aanbodopties maken dat we op dit moment niets te kiezen hebben”, zo schrijft het Uitvoeringsoverleg aan de Kamerleden.

Daarbij noemt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en de Werkgroep Extra Opgave, de energie-infrastructuur, snellere procedures en besluitvorming, ruimtelijke en ecologische inpassing, volwaardige betrokkenheid van de omgeving en een gezonde businesscase voor investeerders als “cruciale randvoorwaarden”.