Vanaf 21 maart gaat de TEK-regeling open voor mkb-bedrijven

28.02.2023 Jan de Wit

Vanaf 21 maart gaat de TEK-regeling open voor mkb-bedrijven
©Technokas

De Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is bedoeld voor energie-intensieve mkb-bedrijven die voldoen aan de mkb-definitie, van wie de energiekosten minimaal 7 procent van de omzet uitmaken, met maximaal 249 medewerkers en hoogstens 50 miljoen euro omzet of een balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro. Ook stichtingen, verenigingen en overige instellingen die hieraan voldoen kunnen de regeling aanvragen.

Mkb-ondernemingen die relatief hoge energiekosten hebben, minimaal 7 procent van de omzet, kunnen vanaf 21 maart een beroep doen op de TEK-vergoeding. De tijdelijke regeling kan – ook met terugwerkende kracht – worden aangevraagd voor 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

De compensatie bedraagt 50 procent van de energiekostenstijging boven een vastgestelde drempelprijs en wacht nog op definitieve goedkeuring van de Europese Commissie vanwege Europese staatssteunregels. Toch stelt de Rijksoverheid al dat de TEK aan te vragen is van 21 maart 2023 tot 2 oktober 2023 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.