Vergunning electrolyzer Europoort aangevraagd

20.11.2023 Simone Tresoor

Vergunning electrolyzer Europoort aangevraagd
©Eneco

Met een vergunningsaanvraag voor het realiseren van de Eneco Electrolyzer is de eerste belangrijke stap gezet voor een fabriek voor de productie van groene waterstof in de Rotterdamse Europoort. Hiermee wil Eneco industriële klanten helpen hun processen en producten te verduurzamen.

De waterstoffabriek of electrolyzer gebruikt groene elektriciteit uit zon en wind om water te splitsen in waterstof en zuurstof. De schoon geproduceerde waterstof gaat als eerste naar de industrie. Ook kan de waterstof op den duur aardgas vervangen als brandstof in de industrie en elektriciteitssector en een rol spelen in flexibele elektriciteitsproductie.

De Eneco Electrolyzer wordt ontwikkeld naast de Enecogen-elektriciteitscentrale in de Europoort. Dat is handig omdat ze bepaalde infrastructuur kunnen delen. De waterstoffabriek krijgt een vermogen van 800 megawatt en daarmee wordt jaarlijks tot 80 kiloton waterstof geproduceerd. Dit is wel afhankelijk van de hoeveelheid groene stroom die beschikbaar is en de vraag naar groene waterstof uit de industrie.

Nederland wil in 2030 voor 4 gigawatt aan productiecapaciteit voor groene waterstof hebben gerealiseerd. Door nu de vergunning aan te vragen denkt Eneco in de komende jaren toe te kunnen werken naar de bouw van de Eneco Electrolyzer. Die moet vanaf 2026 kunnen plaatsvinden en de ingebruikname van waterstoffabriek staat momenteel gepland voor 2029.