Versnellen van de energietransitie

26.05.2022 Bart van den Bosch

Versnellen van de energietransitie

We gaan als Nederland goed als we kijken naar de verduurzaming van onze energievoorziening. We hebben de tweede plaats wereldwijd en de eerste in Europa met de meeste zon-opwekcapaciteit per inwoner. Dat is natuurlijk heel mooi, maar dat heeft ook een keerzijde.

We gaan snel en we zien zelfs een versnelling gedreven vanuit de marktvraag echter daar zien we nu verschillende uitdagingen ontstaan. Allereerst is er de beschikbaarheid van producten, waardoor er regelmatig moet worden uitgeweken naar andere producten. Met alle uitdagingen van dien.

Ook de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel is in de gehele keten een punt van aandacht. Vanaf de verkoop, de installatie en niet in de laatste plaats voor het uitvoeren van de inspecties. Er wordt verwacht dat je in alle facetten conform de huidige normen installeert en controleert. De vraag is waar halen we die kennis vandaan en hoe zorg je dat het personeel voldoende op niveau is? Ten derde zijn er de problemen op het elektriciteitsnet die ook hand over hand toenemen. Hierdoor worden we gedwongen om ons aan te passen en dat kent grote uitdagingen.

Een nieuw energiesysteem vraagt om andere kennis
Het voordeel was tot op heden dat we maximaal zon-PV konden leveren op de bestaande infrastructuur. We gebruikten de infrastructuur als standaard energie opslag medium. Aangezien dat nu niet meer gaat worden we gedwongen om de opslag van energie anders te organiseren om ons systeem in balans te houden.

Dit vraagt een andere methodiek waar we bij PV meestal uit zijn gegaan van wat past er maximaal op het dak aan PV en op de netaansluiting en welke prijs krijg je dan voor de kilowattuur. Hierdoor was het eenvoudig om de verdiensten door besparing te berekenen. Nu zullen we moeten nagaan wat het verbruik is gedurende de dag, week en maand. Daar kan de opwek van energie bij en vanuit daar zullen we moeten bepalen wat we aan opslagcapaciteit nodig hebben.

Met andere woorden: We gaan van rendement op geld naar hoe gaan we bepalen wat we energetisch nodig hebben en passen ons systeem daar op aan. Bij energievoorzieningsystemen in zogenaamde net onafhankelijke situaties zoals bij off-grid wonen, schepen, jachten, campers en caravans is dit al sinds jaar en dag zo.

Dus niet helemaal nieuw maar voor veel E-installateurs en PV-installateurs een volledig andere benadering van wat tot nu toe normaal was. Het wordt een uitdagende tijd waar andere kennis noodzakelijk wordt.