Waarborgfonds recycling zonnepanelen: consultatie tijdens Solar Solutions

28.02.2023 Simone Tresoor

Waarborgfonds recycling zonnepanelen: consultatie tijdens Solar Solutions

Er komt een waarborgfonds voor de toekomstige recycling van zonnepanelen. Importeurs en producenten betalen daar verplicht aan mee.  Daarom krijgen zij de kans om hun ideeën te geven over de inrichting van het fonds. Stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN) organiseert daartoe een feedbacksessie tijdens de vakbeurs Solar Solutions.

Het waarborgfonds wordt ingericht door Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN).  Deze stichting organiseert voor alle producenten en importeurs de verplichte inzameling en recycling van afgedankte zonnepanelen. Omdat de afvalstroom de komende jaren sterk zal groeien, is een financiële buffer nodig. Daarom heeft OPEN met de markt afgesproken dat er een waarborgfonds komt om de totale hoeveelheid afval in de komende 5 jaar te dekken.

De markt beslist mee
Belangenbehartiger ZRN vindt het belangrijk dat er bij de inrichting van het fonds rekening wordt gehouden met de wensen van de markt. Woordvoerder Jan-Willem Jehee: “Vorig jaar hebben we al een geslaagde marktconsultatie gehouden over de hoogte van het fonds en de randvoorwaarden. Zo hebben we bijvoorbeeld afgesproken dat OPEN zorgt voor een gelijk speelveld, waardoor we er zeker van kunnen zijn dat elke producent en importeur aan het waarborgfonds meebetaalt. Nu is het tijd om afspraken te maken over het beheer van het fonds en de besteding van het geld. De markt moet erop kunnen rekenen dat de branchebelangen daarbij voorop staan.”

Feedbacksessie op 15 maart
Om daarvoor voldoende input te krijgen, organiseert ZRN in samenwerking met Holland Solar een feedbacksessie op 15 maart tijdens de vakbeurs Solar Solutions International. Tijdens de sessie gaat ZRN met importeurs en producenten in gesprek over vragen als: waar mag het geld in het fonds precies aan besteed worden, wanneer mag er geld uit het fonds worden uitgekeerd en onder welke voorwaarden mag er geld worden belegd? De uitkomsten van deze sessie legt ZRN voor aan Stichting OPEN, die ze meeneemt bij de inrichting van het fonds.