Wat moeten we nu de solardoelen van 2030 al bijna zijn behaald?

16.02.2021 Anje Hoogland

Wat moeten we nu de solardoelen van 2030 al bijna zijn behaald?

Het ziet ernaar uit dat we vanaf nu al bijna geen nieuwe wind- en zonne-energieprojecten meer nodig hebben om de klimaatafspraken tot 2030 na te komen, zo meldde het Financieele Dagblad recentelijk. Want terwijl er vanuit de Regionale Energie Strategieën nog hard wordt gezocht naar nieuwe plekken voor zonneparken, hebben we de benodigde 35 TWh al bijna behaald. Dit berekende Martien Visser, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen, voor de krant.

Nu de grootste druk eraf kunnen we ons focussen op  projecten met maximaal draagvlak waarmee  het imago van duurzame energie versterkt wordt,  zo vertelt Visser aan Solar365. “In het verleden zijn we soms met een bulldozer over de lokale weerstand heen gereden onder het mom van klimaatdoelen behalen. De bewoners werden keihard voor het blok gezet in sommige gemeentes. Dat is mijn zorg. Want zo verlies je draagvlak voor de energietransitie. Nu krijgen we de kans ons te concentreren op projecten waar een overgroot deel van de bevolking achterstaat.”

Hoe zit het?

De 35 TWh moet volgens het Klimaatakkoord met wind en zon op land behaald worden. Dit lijkt al binnen handbereik te zijn met alles wat nu al is geïnstalleerd en wat subsidie toegezegd heeft gekregen. Zelfs als 50% van de gesubsidieerde zonprojecten niet doorgaat kom je uit op ruim 33 TWh, zo rekende Visser uit naar aanleiding van een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Steven Heshusius, onderzoeker bij Dutch New Energy Research, bevestigt dit. Het is volgens hem met het huidig geïnstalleerd vermogen en de plannen die worden voorgedragen in de Regionale Energie Strategieën inderdaad aannemelijk dat het doel van 35 TWh op deze manier al behaald wordt.

Meer ambitie

Zelfs als dit doel wordt verhoogd naar aanleiding van het recent verhogen van de Europese CO2-reductie naar 55%, denkt hij dat het moet lukken met de huidige plannen. Heshusius: “Er zijn verschillende manieren hoe we de verhoogde doelen kunnen nastreven. In de versie waar de extra reductie op dezelfde manier wordt verdeeld over de sectoren zoals industrie, de gebouwde omgeving, en elektriciteit, zou je op 1,2 TWh extra opwek uit zon en wind komen. Ook dat moeten we eigenlijk wel halen want een opwek van 33 TWh is het minst gunstige scenario. Bij het middelste scenario rekent het PBL al met 38 TWh. In dat geval kunnen we de doelen dus wat duurzame energie uit elektriciteit betreft zelfs verhogen naar 60%, dat zou namelijk 2,5 TWh extra betekenen.”

Toch maakt Heshusius een kanttekening. “Want naast dat geplande projecten niet door kunnen gaan door bijvoorbeeld protesten of de capaciteit op het elektriciteitsnet, kan het natuurlijk ook zijn dat er toch minder zon of wind is dan voorspeld. Als dat gunstig uitpakt kan je daar al die 1,2 TWh extra mee halen. Maar als het tegenvalt kan dat ook de andere kant opslaan. Daarnaast is er in de toekomst veel meer vraag naar energie uit elektriciteit, door bijvoorbeeld gebruik van warmtepompen en elektrische auto’s.  Om zeker te zijn dat je ook bij minder opwek en de extra vraag naar elektriciteit de doelstelling haalt, denk ik dat het niet verkeerd is om door te pakken”, concludeert hij.