Kwalitatief hoogwaardig installeren

25 november 2021

Kwalitatief hoogwaardig installeren

Wij hechten veel waarde aan betrouwbaarheid en veiligheid bij Esdec. Jaarlijks investeren we fors in R&D om de betrouwbaarheid en veiligheid van onze montagesystemen verder te vergroten. Om te voldoen aan de actuele normen en standaarden, maar vaak gaan we zelfs nog een stap verder.

Wist je dat de kwaliteit van een PV-systeem niet alleen wordt bepaald door de kwaliteit van de verschillende onderdelen? Naast het ontwerp zijn ook het kennisniveau en de kundigheid van de installateur van groot belang. Misschien wel van het grootste belang.

Hoe toon je aan dat je als installateur kwaliteit levert?

INSTALLQ ERKENNING
Om de kwaliteit van de zoninstallateur beter te borgen, is er de InstallQ Erkenningsregeling voor zonnestroomsystemen. Als je InstallQ erkend bent, kun je aantonen dat je voldoet aan bepaalde vakbekwaamheidseisen. Die vakbekwaamheidseisen gaan over het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen. Dit alles wordt getoetst in een drietal examens. Wil je je laten certificeren? Dan kun je je laten bijscholen bij onderstaande geaccrediteerde opleiders/examenafnemers om te kunnen voldoen aan de eisen voor erkenning:

  • BDA, dak en gevelopleidingen
  • OMEGA – energietechniek
  • Switch2Solar
  • Solar Techniek Nederland

Is een InstallQ erkenning verplicht? Nog niet, maar wel uitermate verstandig om te hebben. Verzekeraars stellen steeds vaker als voorwaarde voor het afsluiten of continueren van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dat het betreffende installatiebedrijf InstallQ-erkend is. Daarnaast adviseren ze gebouweigenaren om PV-installaties aan te laten leggen door erkende bedrijven. Deze erkenning vraagt ook onderhoud van kennis. Je moet dan als installateur ieder jaar laten zien (a.h.v. puntensysteem) dat je voldoende geschoold blijft.

SCOPE 12 INSPECTIE
Voor grotere projecten, vanaf 1 MW, wordt er niet alleen naar vakbekwaamheid gekeken, maar worden installaties ook bij oplevering (en periodiek) gecontroleerd aan de hand van een Scope 12 inspectie. Scope 12 is een certificeringsregeling voor zonne-energiesystemen op platte daken die begin 2020 gepubliceerd is door SCIOS, op initiatief van Techniek Nederland, Holland Solar, Verbond van Verzekeraars en inspectievereniging iKeur. Het gaat hier omeen complete controle van de zonnepaneelinstallatie (visuele inspectie, documenten controle, metingen). En dat kan op twee verschillende (inspectie)manieren: de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) of de een PI (Periodieke Inspectie). Als de installatie nog niet eerder aan een Scope 12 inspectie zonnepanelen is onderworpen, is een EBI noodzakelijk. En elke 3 tot 5 jaar vindt er zo’n Periodieke inspectie plaats. Kijk op de website van SCIOS (Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud) voor een Scope12 gecertificeerd inspectiebedrijf.

Is een Scope 12 inspectie verplicht? Een Scope 12 inspectie is nog niet bij wet verplicht, maar kan door contractuele overeenkomsten en/of verzekeringsmaatschappijen wel rechtelijk worden verplicht. De verzekeraar van het gebouw waar het PV-systeem op geïnstalleerd is, kan dus een inspectie volgens scope 12 verplicht stellen.

ESDEC PRAKTIJKTRAININGEN
Esdec biedt installateurs verschillende trainingen aan, gratis en voor niets. In het Innovation Center in Deventer kunnen installateurs leren monteren met Esdec’s montagesystemen op echte gevel- en dakopstellingen. Tijdens deze trainingen wordt er onder andere ook aandacht besteed aan de InstallQ erkenningsregeling en Scope 12 inspecties en worden er best practices gedeeld. Onze product trainer vertelt ook over kritische succesfactoren bij het ontwerpen van nieuwe montagesystemen, over de strenge wind-, lift- en corrosietesten die onze systemen ondergaan en over het belang van correct gebruik van onze calculator voor het ontwerp en de berekening van jouw PV-project.

Als je het Esdec trainingsprogramma doorloopt, word je een Solar Hero. Je kunt dan zelfs een volgende stap maken naar Esdec Qualified Installateur en koppelen we je regionaal aan nieuwe klanten.  

Ons advies: zorg dat je gecertificeerd bent volgens de InstallQ normen en kom langs bij ons om Solar Hero te worden!

Dit artikel is 25 november 2021 geplaatst door: Esdec