2,4 miljard SDE++-subsidie aangevraagd voor PV-projecten

14.01.2021 | Actueel

2,4 miljard SDE++-subsidie aangevraagd voor PV-projecten

Tijdens de eerste openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) is er voor €6,4 miljard aan subsidieaanvragen ingediend, meer dan het beschikbare budget van €5 miljard.  Er is €2,4 miljard voor zon-PV-projecten  aangevraagd en €2,1 miljard voor CO2-opslag, waardoor eerdere zorgen dat deze techniek alle subsidie zou opslokken niet zijn uitgekomen.

Categorie Aantal aanvragen Aangevraagd budget (€ mln) aangevraagd vermogen (MW) subsidiabele jaarproductie (PJ/jr)
Zon-PV 3.989 2.360 4.195 14,3
Co2-afvang en -opslag 7 2.135 329 2,5
Elektrische boiler 27 618 563 3,9
Geothermie 6 355 125 2,2
Warmtepomp 38 240 192 3,5
Biomassa gas 8 215 55 1,5
Biomassa warmte en WKK 5 139 50 1,3
Restwarmte 5 137 88 1,8
Windenergie 16 100 107 1,1
Aquathermie 4 96 68 1,1
Waterstofproductie 1 2 2 0,02
Zonthermie 6 1 2 0,0
         
Totaal 4.112 6.397    

In de SDE++ krijgen aanvragen met lagere kostprijs (de zogenaamde ‘subsidie-intensiteit’) voorrang, zodat ontwikkelaars worden gestimuleerd om hun projecten tegen de laagst mogelijke kosten te realiseren. Met hetzelfde budget wordt zodoende meer CO2-reductie mogelijk gemaakt. Het budget wordt daarom in fases opengesteld. Tijdens de eerste fase konden alleen projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald bedrag indienen, waarna de SDE++ stapsgewijs wordt opengesteld voor duurdere projecten.

In de eerste fase (tot een subsidie-intensiteit van maximaal 65 €/ton CO2) is er voor ruim € 2,3 miljard subsidie aangevraagd voor met name CO2-afvang en -opslag, grote zon-PV-daksystemen en kleine zon-PV-systemen. In de tweede fase (tot en met 85 €/ton CO2) is het aangevraagd budget opgelopen tot € 4,5 miljard. In deze fase waren er met name veel aanvragen voor CO2-afvang en -opslag en zon-PV. In de derde fase (tot en met 180 €/ton CO2) is de budgetclaim opgelopen tot € 5,7 miljard, met een groot aandeel voor zon-PV veldopstellingen en elektrische boilers. In de vierde en laatste fase (tot en met 300 €/ton CO2) liep de budgetclaim uiteindelijk op tot bijna € 6,4 miljard. Hierbij werd het grootste deel aangevraagd voor geothermie en elektrische boilers.

Volgens minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wijzen de eerste resultaten op een goed verloop van de eerste openstellingsronde. "Veel nieuwe partijen hebben de regeling gevonden en uit de grote hoeveelheid aanvragen blijkt dat de interesse in de SDE++ groot is," aldus Wiebes. "Dit is van belang, omdat met een mix van hernieuwbare energie en CO2-reducerende technieken de hoogst mogelijke CO2-reductie gerealiseerd zal kunnen worden."

De aanvragen worden op dit moment beoordeeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) op volledigheid en op technische en financiële haalbaarheid. Aan het einde van dit voorjaar worden de definitieve resultaten van de SDE++ 2020 bekend.

SDE CCSsubsidieWiebes

Bedrijvenregister

Agenda

Webinar: Advanced installatietraining

Logo Esdec
19 januari 2021
14:00-15:00
online

Esdec

Lees verder

Webinar: Surge protection for maximized safety

Logo Fronius International GmbH
19 januari 2021
04:00 - 05:00 pm CET
online

Fronius International GmbH

Lees verder

Webinar: SMA | Basis PV – alle technische aspecten van een zonnestroominstallatie

Logo BayWa r.e. Solar Systems S.à r.l.
20 januari 2021
9:00 - 10:30
online

BayWa r.e. Solar Systems S.à r.l.

Lees verder

Webinar: SMA | Installatie A-Z: Aansluiten en instellen van SMA-omvormers

Logo BayWa r.e. Solar Systems S.à r.l.
20 januari 2021
11:00 - 11:30
online

BayWa r.e. Solar Systems S.à r.l.

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu