270 miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming industrie en energie-innovatieprojecten

08.03.2023 Brendan Hadden

270 miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming industrie en energie-innovatieprojecten

Vanaf 15 maart kunnen bedrijven en kennisinstellingen subsidies aanvragen voor projecten die innoveren of CO2-uitstoot verminderen, meldt de Rijksoverheid. Het kabinet wil met deze subsidieregelingen investeringen voor een duurzame industrie en het ontwikkelen van innovaties versnellen.

Een van de regelingen die ingaat is de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). De DEI+ ondersteund bedrijven en kennisinstellingen die innovatieve pilot- en demonstratieprojecten uitvoeren, op het gebied van CO2-reductie. Voor de DEI+ is 74 miljoen euro beschikbaar gesteld, en het staat open van 15 maart 2023 tot 31 augustus 2023.

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten: “Om de energie- en klimaattransitie te laten slagen is het belangrijk dat we innovaties ondersteunen. Met deze regelingen hopen we bedrijven en onderzoekers te helpen met het vinden van slimme oplossingen om bijvoorbeeld CO2-uitstoot te verminderen en het energiesysteem flexibeler en efficiënter te maken.”

Verduurzaming industrie
De grootste pot die het kabinet beschikbaar stelt is voor de regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI). Voor deze regeling – die bestemd is voor bewezen CO2-besparende maatregelen in de industrie – is 138 miljoen euro beschikbaar. De regeling is met name gericht op investeringen die uit zichzelf nog niet rendabel zijn, of een lange terugverdientijd hebben. De VEKI is aan te vragen van 15 maart 2023 tot 9 januari 2024.

Micky Adriaanse, minister van Economische Zaken en Klimaat, licht toe: “We willen in Nederland naar een sterke en duurzame industrie. Om die verduurzamingsslag te maken, moeten we blijven innoveren en investeren in innovatieve technologie. Daar zijn we in Nederland ook heel goed in, en dat moet ook zo blijven. Met deze subsidies hopen we het het aantrekkelijker en makkelijker te maken voor bedrijven om nieuwe dingen te bedenken en daar geld in te blijven investeren.”

Andere regelingen
Enkele andere regelingen die dit voorjaar worden opengesteld zijn de Hernieuwbare Energieregeling (HER+) en tenders voor de Topsector Energie (TSE). De regelingen moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat de energietransitie betaalbaarder wordt en innovaties in de industrie op het gebied van circulaire economie worden gestimuleerd.