Batterijen van meer dan 0,8 kilowatt zijn verplicht zich te melden bij netbeheerder

27.07.2022 Simone Tresoor

Batterijen van meer dan 0,8 kilowatt zijn verplicht zich te melden bij netbeheerder

Particulieren en bedrijven die elektriciteit gaan opslaan, zijn per direct verplicht deze elektriciteitsopslageenheid zoals een batterij aan te melden bij hun netbeheerder. Dit is het gevolg van een wijziging van de Nederlandse Netcode Elektriciteit en is van toepassing voor opslageenheden met een vermogen van 0,8 kilowatt en groter aangesloten op het net, aldus Netbeheer Nederland.

Deze eis tot aanmelding en de daar bij horende verificatie staat los van het contracteren van transportcapaciteit. De toenemende vraag naar elektriciteit zorgt voor drukte op het elektriciteitsnet. Daarom gelden er voor grootzakelijke klanten voorwaarden aan het (terug)leveren op het elektriciteitsnet,  deze voorwaarden worden vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst.

Waar zijn de batterijen geïnstalleerd?
De verwachting is dat het aantal batterijen de komende tijd enorm gaat toenemen en dat deze kunnen gaan bijdragen aan een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Opslag kan onder andere helpen om spanningsproblemen te beperken en het net stabiel te houden. Het is voor netbeheerders van belang dat bekend is waar deze systemen zijn geïnstalleerd in het elektriciteitsnetwerk en dat de gebruikte omvormers voldoen aan de in Nederland van kracht zijnde eisen.

Registreren
De registratie voor opslageenheden vanaf 0,8 kilowatt tot 1 megawatt wordt, net als die van zonnepanelen, geregeld via de website www.energieleveren.nl. Dit geldt nu alleen nog voor aansluitingen waar al een opwekinstallatie aanwezig is. Het kan door de bestaande registratie aan te passen of bij een nieuwe registratie van opwek een vinkje te zetten bij energie “opslag aanwezig”. Begin 2023 wordt het mogelijk om gedetailleerder individuele eenheden voor de opslag van elektriciteit te registreren.

Voor opslageenheden van 1 megawatt en groter moet vooruitlopend op inbedrijfstelling een ESMD-formulier (Electricity Storage Module Document) aangeleverd worden bij de netbeheerder. Het ESMD wordt door de netbeheerder gebruikt om te toetsen of aan alle voorwaarden voor het koppelen aan het openbare net is voldaan.