Gas eraf, zon erop

17.11.2022 Wijnand van Hooff

Gas eraf, zon erop

Afgelopen periode waren we met zijn allen in staat om het gasverbruik in Nederland met 25 procent omlaag te brengen. Dit laat zien dat we in tijden van crisis in staat zijn om bergen te verzetten. Dat geeft mij veel hoop voor de toekomst waarin we een energiesysteem moeten bouwen gebaseerd op louter hernieuwbare bronnen. Het gas moet eraf, en de rol die zonne-energie in de energietransitie kan spelen is groot. Veel groter dan menigeen zich beseft.

Overheden, bedrijfsleven en huishoudens hebben in de eerste helft van 2022 met zijn allen de schouders eronder gezet en zijn massaal aan de slag gegaan om het gasverbruik omlaag te brengen.

De kracht die we dit jaar hebben gebruikt om ons gasverbruik omlaag te brengen, zullen we ook in de nabije toekomst nodig hebben om verder te verduurzamen, want we gaan heel veel meer duurzame energie nodig hebben.

Lees ook: Mogelijk tot 206 terawattuur en inperking salderingsregeling nodig voor klimaatdoelen 2030

In het Klimaatakkoord gingen we nog uit van een elektriciteitsvraag van 120 terawattuur in 2030. Inmiddels is de verwachting dat de elektriciteitsvraag uit zal komen op meer dan 200 terawattuur, zo bleek uit het rapport Alles uit de kast van de Werkgroep Extra Opgave, onderdeel van het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit.

Geïnstalleerd zonnestroomvermogen zal snel door (moeten) groeien
Naast elektrificatie en het gebruik van groen waterstof in de industrie zal er in 2030 veel elektrisch vervoer in Nederland zijn en zullen veel woningen met warmtepompen verwarmd worden. De daarmee samenhangende toename van de elektriciteitsvraag kan niet alleen met extra wind op zee ingevuld worden.

We zullen elke vorm van zonne-energie nodig hebben om in de enorme behoefte aan duurzame stroom te voorzien: zon op woningen waarvan een steeds groter gedeelte geïntegreerd zal worden in het dak of in de gevel, zon op grote daken en gevels, zon op land en water, en zonnewarmte door middel van PVT-systemen.

Waar wij met alle Nederlanders samen dit jaar de verwachtingen overtroffen door 25 procent minder gas te verbruiken, overtreft de Nederlandse zonne-energiesector al jaren alle groeiverwachtingen. Afgelopen jaar groeide de zonnestroomproductie met maar liefst 30 procent en de afgelopen tien jaar is het geïnstalleerd zonnestroomvermogen in Nederland meer dan verhonderdvoudigd.

Het is onze ambitie om het geïnstalleerd zonnestroomvermogen in Nederland in 2025 te verdubbelen ten opzichte van dat in 2020, en in 2030 te verdrievoudigen. Kortom, we zullen met dezelfde kracht, en misschien nog wel meer, vooruit moeten en zorgen dat we zo snel mogelijk onafhankelijk worden van fossiele energie in het algemeen en Russisch gas in het bijzonder. Gas eraf dus, en zon erop.

De Nederlandse zonne-energie sector is er klaar voor, en Holland Solar maakt zich er hard voor dat de sector duurzaam kan blijven doorgroeien. Sluit je daarom aan bij Holland Solar want samen gaan we dit fixen.