‘Het wordt tijd voor regelgeving bij residentiële installaties’

22.03.2021 Simone Tresoor

‘Het wordt tijd voor regelgeving bij residentiële installaties’

Tussen 2018 en 2020 waren er in Nederland 95 branden waarbij zonnepanelen betrokken waren. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut Fysieke Veiligheid. Branden die voorkomen hadden kunnen worden volgens Pieter Kremer, directeur van Conduct Technical Solutions, als installatienormen beter zouden worden nageleefd en gecontroleerd.

 “Wanneer zonnepanelen vlam vatten kan dit verschillende oorzaken hebben”, vertelt Kremer. “Vaak  komt het door een combinatie van factoren, waaronder slechte verbindingen van stekkers waarmee de panelen met elkaar verbonden zijn. Hierdoor ontstaat een vlamboog. Ook defecte cellen in panelen en oververhitte omvormers vormen een risico, net als een slecht aangelegde kabelinfrastructuur. Als er een vlamboog ontstaat en de installateur heeft de plus/min-kabel door dezelfde buis doorgevoerd, heb je de poppen aan het dansen. De praktijkrichtlijn NPR5310 omschrijft dat deze kabel door een gescheiden doorvoer moet worden gelegd.”

Veel PV-installaties worden onveilig aangelegd

Uit onderzoek blijkt dat de meeste branden ontstaan bij systemen waarbij de panelen fungeren als dakpannen, de zogeheten indaksystemen of BIPV. De combinatie van het ontbreken van ventilatie, slechte connectorverbindingen en het plaatsen van panelen te dicht op brandbaar materiaal kan zorgen voor brand in het achterliggende hout of isolatiemateriaal. 

Het is de combinatie van het ontbreken van ventilatie, slechte connector verbindingen en de plaatsing van panelen te dicht op brandbaar materiaal. 

Pieter Kremers visie op de brandveiligheid in de PV-markt is helder: “In de breedte gezien worden veel PV-installaties onveilig aangelegd. De markt is jong en snelgroeiend en het ontbreekt bij veel installateurs aan competentie om een veilige installatie aan te leggen. Het is een behoorlijk prijsgedreven markt, wat betekent dat er zo min mogelijk arbeidstijd aan het installeren van een installatie mag worden besteed. Ook werken er veel zij-instromers. Niets ten nadele van alle dakdekkers die inmiddels ook PV installeren, maar door het ontbreken van voldoende elektrotechnische kennis ontstaan onveilige situaties. We hebben het tenslotte wel over installaties die tot zo’n 1000vdc kunnen oplopen.”

Wij willen dat ALLE installaties brandveilig zijn

Toch denkt Kremer dat het grootste deel van de branden voorkomen kan worden als de juiste producten worden gebruikt, de normen worden nageleefd en de voorschriften van de fabrikanten worden gevolgd. Het probleem is echter dat er in Nederland geen handhaving is. Er worden tegenwoordig bij commerciële projecten tijdens en na de installatie wel inspecties uitgevoerd, maar in de residentiële sector, waar de belangen op veiligheid ten opzichte van veldgebonden installaties veel groter zijn, is dit niet het geval. Er is hier geen feitelijke - maar wel een morele verplichting om de normen en voorschriften te volgen om de kans op slachtoffers bij brand zo klein mogelijk te laten zijn.

“Conduct heeft een missie waar wij elke morgen ons bed voor uitkomen”, zegt Kremer. “Wij willen dat alle vanaf 2023 geïnstalleerde PV-installaties, commercieel of residentieel, brandveilig zijn. Onze producten dragen daaraan bij. Neem bijvoorbeeld onze ‘brandweerschakelaar’, die zorgt voor een veilige afschakeling van het DC-circuit. Met de schakelaar kun je tot vijf strings schakelen vanuit de schakelkast bij de ingang van een pand en dit creëert een veel veiligere situatie voor de brandweer.” 

Het ontbreekt huiseigenaren aan kennis over het onderhoud van hun PV-systeem

Wat moet er volgens de directeur beter? “Het ontbreekt bij huiseigenaren met PV aan kennis over het onderhoud van hun systeem. Iedereen vindt het doodnormaal zijn cv-ketel ieder jaar te laten onderhouden, dit zou men ook moeten laten doen bij PV. Er is geen regelgeving en er is niemand verantwoordelijk voor en daar wringt de schoen! Voor de commerciële markt is er Scope 12, maar voor de residentiële markt ontbreekt dit. Misschien is het een idee dit te laten vastleggen in de Woningwet”, oppert Kremer. “De eerder genoemde brandweerschakelaar zou voor de residentiële markt ook heel interessant kunnen zijn, dan kun je de hele boel afschakelen bij een calamiteit. Zodat we niet achteraf hoeven te zeggen: hadden we maar.”

Sinds de oprichting in 2005 is Conduct uitgegroeid tot hét kenniscentrum op het gebied van bliksem- en overspanningsbeveiliging. Ze bieden totaaloplossingen op het gebied van aarding, bliksem- en overspanningsbeveiliging ten behoeve van PV-installaties en hebben hun jarenlange ervaring verwerkt in een kennisdocument. Vraag het kennisdocument hier aan.