Kamer stemt voor extra realisatietijd hernieuwbare energieprojecten

04.01.2023 Brendan Hadden

Kamer stemt voor extra realisatietijd hernieuwbare energieprojecten

Momenteel lopen veel projecten vertraging op door wachttijden bij de Raad van State en gestegen materiaalkosten. Hierdoor kunnen ze niet binnen de huidige termijn van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) gerealiseerd worden, zo staat er in de motie.

De motie werd ingediend op 20 december 2022 door Pieter Grinwis (ChristenUnie), Christ Stoffer (SGP), Silvio Erkens (VVD), Raoul Boucke (D66), Suzanne Kröger (GroenLinks), Henri Bontenbal (CDA) en Joris Thijssen (PvdA). Een ruime meerderheid van de Kamer (114) stemde voor, met een kleine groep tegenstemmers (35).

Grinwis en zijn collega’s schrijven dat het aanhouden van de huidige realisatietermijn kan leiden tot een vertraging van de energietransitie. Daarom verzoeken ze de regering om “een uiterste inspanning te verrichten voor de realisatie van deze beschikte projecten door deze één of twee jaar extra realisatietijd te geven”.

Onder andere de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie reageerde positief op het besluit van de Kamer. Voorzitter Olof van der Gaag: “We kunnen ons geen vertraging veroorloven bij hernieuwbare energieprojecten, daarom zijn we blij met deze breed gesteunde Kamermotie. En dit wijst wederom op de noodzaak om de proceduretijd drastisch in te korten voor energieprojecten. We hebben snel veel extra hernieuwbare energie nodig gezien de huidige energiecrisis en onze grote afhankelijkheid van fossiele import.”