Meer transportcapaciteit door slimme meters op stroomnet

09.07.2024 Evelien Schreurs

Meer transportcapaciteit door slimme meters op stroomnet

Met acht nieuwe sensoren op hoogspanningskabels gaat TenneT het stroomnetwerk efficiënter benutten. De sensoren meten de ‘doorhang’ van de kabels en hebben toegang tot weerdata. Bij gunstige weersomstandigheden kan er dan meer stroom getransporteerd worden dan waar de lijnen voor bedoeld waren. 

“Door het transport van elektriciteit worden de geleiders in de hoogspanningslijnen warm. Door deze verwarming zakken de geleiders (‘doorhangen’), waardoor er een beperking zit aan de maximum transportcapaciteit van een hoogspanningsverbinding”, legt TenneT uit.

Maar door wind en lage temperaturen worden de lijnen gekoeld, vindt er minder doorhang plaats, en kan er meer elektriciteit worden getransporteerd. Dit kan tot 30 procent extra transportcapaciteit opleveren.

Deze techniek, genaamd Dynamic Line Rating, werd eerder al toegepast op ‘stroomsnelwegen’ van 380 kilovolt. De acht nieuwe meters worden geplaatst op netten van 110 kilovolt.