Minister Jetten schrapt plafond voor hernieuwbare elektriciteit

03.01.2023 Brendan Hadden

Minister Jetten schrapt plafond voor hernieuwbare elektriciteit

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, liet in een Kamerbrief weten dat hij afziet van het eerder aangekondigde plafond van 35 terrawattuur voor zon- en windenergie in de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Jetten noemt wel dat hij gaat onderzoeken of de SDE++ in de toekomst het meest geschikte middel is om zon- en windprojecten te stimuleren.

Jetten geeft als reden voor het afzien van het plafond dat het uitgaan van een maximaal subsidiabele energieproductie van 35 terrawattuur “niet meer passend richting de toekomst” is. Hij noemt de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis als redenen om sneller ons gasverbruik af te bouwen en over te stappen op duurzame energiebronnen.

Hiermee gaat de minister akkoord met de motie van CDA-Kamerlid Henri Bontenbal, die in april 2022 voorstelde het plafond voor subsidiëring los te laten. Jetten verwijst ook naar het rapport en het advies van Greetje Bos, die het loslaten van het plafond noemt als een van de vijf randvoorwaarden voor het halen van de CO2-doelstellingen van 2030.

Lees ook: Studie bevestigt dat groeiplafond voor hernieuwbare energie op land moet verdwijnen

Jetten plaatst wel kanttekeningen bij de toekomst van de SDE++: “Dat het kabinet zon- en windprojecten op land verder zal stimuleren dan 35 terrawattuur, betekent niet automatisch dat de SDE++ richting de toekomst hiervoor het meest toepasselijke instrument blijft. In de SDE++ kan namelijk niet altijd goed rekening gehouden worden met belangrijke randvoorwaarden voor projecten, zoals bijvoorbeeld landschappelijke inpassing.”

Een onafhankelijk onderzoeksbureau zal gaan uitzoeken op welke manier ondersteuning voor zon- en windprojecten het best kan worden vormgegeven. Hier verwacht de minister in de zomer van 2023 meer informatie over te kunnen geven.