Nederlandse zonnestroommarkt is in de puberteit

15.03.2021 | Actueel Joyce Beuken

Nederlandse zonnestroommarkt is in de puberteit

Staat zonnestroom in Nederland nog in de kinderschoenen of is het al op weg naar volwassenheid? Tijdens Energy Platform, de online georganiseerde beurs van SMA-Benelux die plaatsvond op 11, 12 en 13 maart, besprak een panel hoe het ervoor staat met de Nederlandse zonnemarkt.

Rolf Heynen, Leon Straathof, Allart de Jong en Frenk Eillebrecht bespraken waar ze kansen en obstakels zien met betrekking tot de Nederlandse zonne-energiesector.

Geopend wordt met de vraag of er nog groei mogelijk is. Rolf Heynen, directeur van Dutch New Energy Research, stelt volmondig ‘ja’. “We zijn pas net begonnen. Er is afgelopen jaar drie gigawatt geïnstalleerd in Nederland. Dat zijn cijfers die een paar jaar geleden niet voor mogelijk werden gehouden voor een klein land als Nederland.” Heynen meent dat we momenteel in totaal 10 gigawatt aan geïnstalleerd vermogen hebben staan. “Bovendien staat er 11 gigawatt al concreet op de planning.”

Frenk Eillebrecht, sales director bij SMA Benelux, meent dat de groei die momenteel geprojecteerd wordt bovendien aan de voorzichtige kant is. Eillebrecht beaamt dat de groei onvoorspelbaar is gebleken.

Accu te laat aantrekkelijk

Hoewel de salderingsregeling een belangrijke aanjager is voor de verkoop van panelen, remt de langzame afbouw tegelijkertijd juist de accumarkt. Heynen stelt dat de afbouw van de regeling te langzaam gaat. “Als de salderingsregeling in 2030 afloopt, wordt het pas in 2027 interessant voor consumenten om zich te verdiepen in batterijopslag.”

Eillebrecht benadrukt de voordelen van het toevoegen van intelligentie. “Je moet zorgen dat je woning als het ware zelf weet wanneer er energie moet worden opgeslagen en wanneer dit bijvoorbeeld kan worden verkocht.” De elektrische auto zou volgens hem ook een grote rol kunnen gaan spelen.

Intelligentie ontlast

Een huishouden met een woning voorzien van panelen gebruikt circa 30% van de zelfopgewekte stroom, haalt Heynen aan. De overige 70% wordt verhandeld op het net. “Als je opslag toevoegt kun je het aandeel aan zelf opgewekte stroom dat je zelf verbruikt verhogen naar 70%. Dit is een manier om het net te ontlasten. Het net zal uiteindelijk hoe dan ook verzwaard moeten worden. Dit is echter een goedkopere manier om het voor nu toch al te kunnen ontlasten.”

Leon Straathof stelt dat de netbeheerders de explosieve groei niet hebben zien aankomen. “Daarom lopen ze nu achter de feiten aan en kampen we met congestie.” Panelleden zijn het erover eens dat het zonde is om het gehele net maximaal te verzwaren omwille van korte pieken in de middagen. In plaats van een grote verzwaring, beamen zij dat het logischer is om het net slimmer te gebruiken.  

In gesprek

Straathof: “Laten we met al onze objectieve kennis met elkaar gaan praten. Holland Solar is daar een goede ontmoetingsplaats voor. We moeten de bereidwilligheid vinden, dat is in ieders belang.” Heynen beaamt dat dit gesprek pas twee jaar terug op gang is gekomen. “We hebben teveel gefocust op het leggen van panelen. We moeten scherp worden als markt en tijdig acteren, nu we naar accu’s en intelligentie gaan.”

Heynen stelt dat kaders voor een goede transitie beginnen in Den Haag. “Veiligheid en hoge premies houden grote projecten tegen. De sector wordt langzaam volwassen. We zitten nu in de puberteit.”

zonnestroomzonnestroommarktelektriciteitsmarktmarktvoorspellingPV-marktsolarmarktbatterij-energieopslagbatterijopslagenergieopslagstroomopslagopslagaccupanelpaneldiscussieHolland SolarSMA BeneluxEnergy platformDutch New Energydutch new energy researchDNE

Bedrijvenregister

Agenda

Webinar: Esdec calculator training

Logo Esdec
22 maart 2023
11:00 - 12:00
Online

Esdec

Lees verder

Webinar: SMA ShadeFix - Optimalisatie naar een hoger niveau

Logo SMA
22 maart 2023
09:30
Online

SMA

Lees verder

Webinar: Introductie SolarEdge Home Batterij 48V, Home Hub omvormer 3F en Home Backup Interface

Logo SolarEdge Technologies (Holland) B.V.
23 maart 2023
11:00-12:00
Online

SolarEdge Technologies (Holland) B.V.

Lees verder

Webinar: De kracht van overdimensioneren

Logo SMA
24 maart 2023
09:30
Online

SMA

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de zonne-energiesector?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Abonneer nu