Noodzaak hernieuwbare energie en elektrificatie na nieuwste IPCC-rapport nóg groter

05.04.2022 Jan de Wit

Noodzaak hernieuwbare energie en elektrificatie na nieuwste IPCC-rapport nóg groter

In zijn nieuwste rapport waarschuwt VN-klimaatpanel IPCC dat de uitstoot onmiddellijk omlaag moet om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, dat meldden verschillende media waaronder NRC. Om de opwarming te beperken moet er grote haast gemaakt worden met de energietransitie naar hernieuwbare energie.

Het huidige reductiebeleid is absoluut onvoldoende. In dit tempo zal de aarde aan het eind van de eeuw ruim 3 graden Celsius zijn opgewarmd. Dat heeft het IPCC berekend in een rapport over het aanpakken van klimaatverandering dat gisteren verscheen.

Het rapport is het derde in een reeks rapporten. Eerder kwamen er al rapporten over de stand van zaken van de klimaatwetenschap en over aanpassingen aan het veranderende klimaat. Dit rapport is bedoelt als leidraad voor beleidsmakers.

Zij zullen veel voortvarender aan de slag moeten met het uitfaseren van fossiele energie en dit vervangen door hernieuwbare energie. Ook moet onder andere de gebouwde omgeving vergroenen en moet circulariteit veel breder worden toegepast.

CO2-reductie moet wereldwijd minimaal 33 procent zijn in 2030
Het zogeheten koolstofbudget, de hoeveelheid extra CO2-equivalenten die de mens nog mag uitstoten voordat de opwarming 1,5 graden Celsius heeft bereikt, is volgens het IPCC 500 gigaton. In 2019 werd 59 gigaton uitgestoten.

Van de 1.202 toekomstscenario’s die worden geschetst zijn er 100 waarbij de opwarming onder de 1,5 graden Celsius blijft. Hiervoor moet de wereld in uiterlijk 2050 klimaatneutraal zijn én blijven. Ook moet de uitstoot tot 2030 met minstens een derde moet zijn teruggebracht. Anders lijkt het pad naar 2050 onhaalbaar.

Het IPCC merkt eveneens op dat de prijzen van zonne- en windenergie, en van batterijen voor elektrische auto’s, sterk zijn gedaald. Ook maken meer landen wet- en regelgeving om hun uitstoot aan banden te leggen en ook al gaat er nog altijd meer publiek en privaat geld naar fossiele brandstoffen, er wordt wel meer geïnvesteerd in duurzame oplossingen.

Een kleine twintig landen laten al meer dan tien jaar een daling van hun uitstoot zien. Voornamelijk Europese landen en de Verenigde Staten. Daarbij merkt het IPCC wel op dat een deel van de CO2-reductie te danken is aan carbon leakage – waarbij de uitstoot nu dus elders plaatsvindt.