Opleiding installateur moet aantrekkelijker worden voor slagen transitie

15.02.2021 Joyce Beuken

Opleiding installateur moet aantrekkelijker worden voor slagen transitie

Het tekort aan personeel in de technische branche loopt steeds verder op. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, pleit voor financiële stimulatie voor studenten die de technische kant opgaan. De energietransitie loopt anders tegen de paal aan, vertelt Terpstra in een interview met het Financieel Dagblad.

Dat banen in de technische sector voor het oprapen liggen is een welbekend probleem. Doekle Terpstra voegt hier aan toe dat de energietransitie mogelijk in gevaar zou kunnen komen door het tekort aan mensen. Hij stelt dat een financiële prikkel de oplossing kan zijn voor dit probleem. Hij noemt onder meer bonussen en vrijstelling van collegegeld op technische opleidingen als oplossing hiervoor.

Thuisklusser kan niet zelf het dak op voor paneel

Momenteel komen we zo’n 20.000 mensen tekort in de sector. Als de energietransitie op gang komt kan dit aantal binnen enkele jaren verdubbelen. De schaarste maakt de banen financieel aantrekkelijk. “Er wordt bijna altijd boven cao-niveau betaald’, vertelt Terpsta. Verduurzaming staat hoog op de prioriteitenlijst. Zonnepanelen en –boilers zijn in trek, maar de installatie is niet iets wat de thuisklusser gedaan krijgt.

Duurzaamheid stimuleert imago

De energietransitie en alle bijbehorende innovaties maken de branche aantrekkelijker, wat voorheen minder het geval was. Volgens Terpstra zijn we er redelijk in geslaagd de beeldvorming rond techniek te laten kantelen. “Het is, mede door de toepassing van informatietechnologie, niet zo ouderwets meer als vijftien jaar terug.” De sector heeft op het gebied van aantrekkelijkheid ook baat bij de bijdrage die geleverd kan worden aan vergroening.

Baankansen bepalen prijskaartje

De boodschap van Terpstra slaat in eerste instantie enkel op de technische sector, maar rijkt hierna verder dan dat: baankansen moeten volgens hem meewegen bij de financiering van verschillende onderwijsvormen. “Ik wil niet tomen aan de keuzevrijheid, maar laten we op zijn minst het gesprek aangaan over het idee om opleidingen met meer baankansen meer geld te geven.”