Veilig installeren is van levensbelang

21.04.2023 Simone Tresoor

Veilig installeren is van levensbelang
©Zonneplan

In Nederland gaan iedere dag duizenden installateurs het dak op om kwalitatief goede en veilige zonnestroominstallaties te plaatsen. Toch gaat er nog wel eens wat mis. Nu de zonne-branche zo groeiende is, is dat niet verwonderlijk. Maar iedere brand, iedere val, ieder paneel dat van het dak af waait is er een teveel.

Zo meldde de Arbeidsinspectie onlangs dat er meer dan veertig ongevallen in anderhalf jaar tijd plaatsvonden bij installatie van zonnepanelen. Installateurs nemen onvoldoende maatregelen om veilig te werken. Bij controles werd in meer dan 70 procent van de gevallen de Arbowet overtreden. De Arbeidsinspectie vindt dat er meer aandacht moet komen voor veiligheid in deze sector en zal het aantal inspecties opschroeven.

Vier ongevallen met dodelijke afloop
In 80 procent van de ongevallen was er sprake van monteurs die door of van het dak vielen. In meer dan de helft van de gevallen liepen de slachtoffers een of meerdere botbreuken op. Twintig procent kreeg te maken met hoofdletsel en in tien procent van de gevallen hield de monteur blijvend letsel over aan het ongeval. De afgelopen drie jaar waren er vier ongevallen met een dodelijke afloop.

Uit de inspecties en ongevalsonderzoeken blijkt dat er veel te vaak niet of onvoldoende wordt gewerkt volgens de veiligheidsvoorschriften. Denk daarbij aan installateurs die panelen via ladders omhoog brengen, maar ook aan het ontbreken van steigers, leuningen of dakrandbeveiliging die valgevaar kunnen voorkomen.

Arbocatalogus
Het is belangrijk dat werkgevers en hun installateurs risico’s op onveilige situaties voorkomen. De branche heeft daarvoor arbocatalogi opgesteld. De kans op een ongeval is honderd keer kleiner als je werkt volgens een arbocatalogus. De branchevereniging Holland Solar en Techniek Nederland spelen een belangrijke rol in het onder de aandacht brengen van de arbocatalogi. Daarnaast hebben Holland Solar en Techniek Nederland bijvoorbeeld ook gezamenlijke opleidingen en examens voor installateurs met daarin aandacht voor veiligheid.

Naar aanleiding van de recente berichten van de Arbeidsinspectie zullen Techniek Nederland en Holland Solar de voorlichting over veilig werken intensiveren en spannen zij zich in om het kwaliteits- en veiligheidsborgingssysteem óók onder de aandacht te brengen van bedrijven die geen lid zijn van de brancheorganisaties.

Om een product veilig te installeren, is het belangrijk dat elke installateur een gedegen opleiding heeft gehad. Als aanvulling op de bestaande algemene elektrotechnische en bouwkundige opleidingen worden er in de sector ook specifieke zonne-energie-specifieke opleidingen aangeboden. Wij Techniek coördineert en beheert het vakbekwaamheidsprogramma van de sector gericht op het ontwerpen, installeren, inspecteren, onderhouden, en beheren van zonnestroominstallaties.

Onlangs werd ook de Bewust Veilig-krant gepresenteerd. Deze helpt bedrijven de grootste gevaren op het werk onder de aandacht te brengen van hun werknemers. De krant is er in het Nederlands, Engels, Duits, Pools en Roemeens.

De volgende onderwerpen komen in de Bewust Veilig-krant aan bod:

  • Gevaren bestrijden bij de bron
  • Veilig op hoogte werken
  • Snijwonden voorkomen
  • Elektrische installaties op de werkplaats
  • Veilig hijsen
  • Aanrijdingen voorkomen
  • Bouwhelmen